Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Permanenta nyttoparkeringstillstånd i Nacka kommun

Nyttoparkeringstillstånden blir permanenta i Nacka kommun från och med den 1 januari 2021. Årsavgiften är 7000 kr per utfärdat tillstånd per år samt 200 kr för nyansökan.

Från och med den 1 januari 2021 blir nyttoparkeringstillstånden blir permanenta i Nacka kommun.

Testperiod gav positivt resultat

I januari i år återinfördes möjligheten för Nacka kommun att utfärda nyttoparkeringstillstånd, men på försök. Tillståndet var under testperioden avgiftsfri och skulle under året utvärderas.

- Utvärderingen visar att de som nyttjar nyttoparkeringstillstånden har haft det enklare och mer effektivt kunnat utföra sitt arbete utan att behöva felparkera, säger Camilla Gunneby, trafikingenjör och ansvarig för parkeringsfrågor på Trafikenheten i Nacka kommun.

Nyttoparkeringstillstånden har även bidragit till färre felparkerade fordon, att fordon nu ställer sig på anvisade platser. vilket leder till ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för våra medborgare.

Permanenta nyttoparkeringstillstånd från den 1 januari 2021

Nyttoparkeringstillstånden blir permanenta den 1 januari nästa år. Årsavgift är 7000 kr per utfärdat tillstånd per år samt 200 kr för nyansökan, vid förnyelse av tillstånd, bilbyte eller vid utfärdande av nytt tillstånd vid förlust.

Gäller på allmän platsmark

Nyttoparkeringstillståndet är knutet till ett enskilt fordon. Uppställning får ske utan erlagd avgift under högst två timmar och gäller för parkering på allmän platsmark.

Vem kan söka nyttoparkeringstillstånd?

Verksamheter som har ett stort behov av att ha sitt serviceutrustade fordon nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete kan få tillstånd för nyttoparkering. Eller de som utför ett stort antal godstransporter där godset också måste tas hand om i särskild (ofta tidskrävande) ordning innan transportören kan åka vidare.

Tillstånd ges även till exempelvis hemsjukvård och liknande jourverksamhet för läkare, distriktssköterska, trygghetsjour, boendestöd eller liknande.

När kan ansökan skickas in?

Det går bra att skicka in ansökan redan nu. Handläggningstiden är cirka två veckor, men kan ta både kortare och längre tid beroende på antal ansökningar.

Läs mer nyttoparkeringstillstånd i Nacka kommun
Nyttoparkeringstillstånd i Nacka kommun

Sidan uppdaterades: