Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyttoparkeringstillstånd

Om ditt företag eller organisation bedriver omfattande verksamhet i Nacka kommun kan du ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Uppställning får ske utan erlagd avgift under högst två timmar och gäller för parkering på allmän platsmark.

Avsikten med nyttoparkeringstillstånden är att underlätta för de grupper som har behov att komma nära målet med serviceutrustade fordon. Eller de som utför ett stort antal godstransporter där godset också måste tas hand om i särskild (ofta tidskrävande) ordning innan transportören kan åka vidare.

Tillstånd ges även till exempelvis hemsjukvård och liknande jourverksamhet för läkare, distriktssköterska, trygghetsjour, boendestöd eller liknande.

Permanenta nyttoparkeringstillstånd från den 1 januari 2021

I januari i år återinfördes möjligheten för Nacka kommun att utfärda nyttoparkeringstillstånd, men på försök. Nyttoparkeringstillstånden blir permanenta från och med den 1 januari 2021.

Årsavgift är 7000 kr per utfärdat tillstånd per år samt 200 kr för nyansökan, vid förnyelse av tillstånd, bilbyte eller vid utfärdande av nytt tillstånd vid förlust.
Läs mer om försöket Nyttoparkeringstillstånd i Nacka kommun

Ditt fordon ska uppfylla något av följande krav

 • Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
 • Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material i samband med fastighetsskötsel.
 • Du behöver ditt fordon för transport av tyngre eller ekonomiskt värdefullt gods i betydande omfattning.
 • Du kan visa att du måste ha ditt fordon för att utföra ett visst arbete av betydande omfattning.
 • Du behöver ditt fordon i akut eller annan uppsökande verksamhet inom socialtjänsten eller sjukvården.

Du kan inte få nyttoparkeringstillstånd för

 • Att sökande måste transportera sig själv (eller andra personer) till och från olika platser
 • Arbetsledning
 • Kundbesök
 • Parkering vid egen verksamhet
 • Lastning och lossning av gods

Regler för att använda tillståndet

 • Placera nyttoparkeringstillståndet i original så att dekalen går att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.
 • Nyttoparkeringstillståndet skall användas i kombination med en parkeringsskiva som ställs in med ankomsttiden avrundad till närmast följande hel- eller halvtimme.
 • Vid fordonsbyte ska nytt tillstånd utfärdas, ny ansökan krävs och tidigare utfärdat tillståndet krävs i retur.
 • Föraren (tillståndshavaren) ska underrätta föraren om gällande villkor, giltighet och undantag.
 • Förkommet eller stulet tillstånd ersätts ej.

Ansökan

Ansökningsblankett för Nyttoparkeringstillstånd (PDF-dokument, 182 kB)

Ansökan skickas via mejl till trafik@nacka.se eller per post adresserat till Trafikenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka.

Giltighet

 • Nyttoparkeringstillståndet är knutet till ett enskilt fordon.
 • Tillståndet kan när som helst återkallas av Nacka kommun vid misskötsel.
 • Fordonet får ställas upp dygnet runt, men högst två (2) timmar i sträck på allmän platsmark inom Nacka kommun.
 • Uppställning får ske på gata med parkeringsförbud som beslutats genom lokala trafikföreskrifter och utan att erlägga avgift. Tillståndet gäller inte på tidsangivna eller veckodagsangivna stannandeförbud eller parkeringsförbud.
 • På parkeringsplatser med kortare uppställningstid än två (2) timmar gäller tidsbegränsningen som framgår på respektive plats.
 • Tillståndet gäller inte där det gäller stannande och parkeringsförbud enligt trafikförordningen, exempel fordonet för ej ställas upp hindrande, nära vägkorsning, på gång/cykelbana eller på eller nära övergångsställe med flera.
 • Tillståndet gäller inte på platser för ett särskilt ändamål – vändplats, lastplats med flera – eller reserverade parkeringsplatser, till exempel för motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade.
 • Tillståndet gäller inte inom gångfartsområde eller på gågata.
 • Tillståndet gäller inte på tomtmark/privat mark.
 • Tillståndet ska placeras väl synligt i främre vindruta på vänster sida tillsammans med en p-skiva som anger ankomsttid.

Sidan uppdaterades: