Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Infartsparkeringen vid Järla Östra skolväg stängs i april

Arbetet med att utveckla Centrala Nacka till en levande och grön stadsdel fortsätter. Värmdövägen byggs om till en trygg och grön stadsgata och till våren startar bygget av ett nytt kvarter strax öster om Järla skola. Detta innebär att infartsparkeringen vid Järla Östra skolväg stängs i april. Tolv platser tas bort redan i början av mars.

Infartsparkeringen vid Järla skolväg stängs i april. Strax öster om Järla skola startar till våren bygget av ett nytt kvarter med bostäder, service och ett torg. Platsen där infartsparkeringen ligger ska först användas som etableringsområde. Därefter ska torg och nya bostäder byggas. Läs mer om vad som planeras: Nytt kvarter med torg i Centrala Nacka

Infartsparkeringen stängs i tre steg. Två platser har redan stängt, tolv platser närmast Värmdövägen stängs i början av mars och resterande i april. Sammanlagt berörs 43 platser.

Karta infartsparkering Järla skolväg

Vi hänvisar till andra infartsparkeringar på Sicklaön eller i Nacka.
För information se: Infartsparkeringar för bil och cykel | Nacka kommun

Fler platser för infartsparkering i Nacka

Fler platser för infartsparkering behövs när fler personer flyttar till Nacka och för att främja resandet med kollektivtrafiken.

- Vi har som mål att bibehålla eller öka antalet infartsparkeringsplatser i Nacka de kommande åren. På Västra Sicklaön är utmaningen större, då bebyggelsen är tätare och tillgängligheten till ytor för infartsparkering därmed är mindre, men vi kommer att skapa fler platser på andra ställen i Nacka, säger Ulrika Haij, chef för trafikenheten i Nacka kommun.

Här blir det fler platser för infartsparkering:

  • Vid Skuru utökas antalet platser med cirka 14 stycken vid Barnhemsvägen. Beräknas vara klart till hösten 2021.
  • Hasseluddens brygga. Antalet parkeringsplatser ökas från 30 till 50 stycken. Beräknas vara klart till våren 2022.
  • Solsidan station. Antalet platser ökas från 19 till cirka 40 parkeringsplatser. Beräknas vara klart till våren 2022.

För att fortsatt uppnå målet kan fler platser tillkomma under kommande år.

Sidan uppdaterades: