Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Infartsparkeringar för bil och cykel

På infartsparkeringarna får fordon parkeras under högst 24 timmar i en följd, om inget annat anges.

Eftersom behovet av infartsparkeringar är stort pågår ett kontinuerligt samarbete med SL för att hitta platser för nya infartsparkeringar. Konkurrensen om marken i kollektivtrafiknära lägen är hård och därför är det dessvärre mycket svårt att hitta lämplig mark i närheten av våra stationer och busshållplatser.

För att undvika att vissa infartsparkeringar utnyttjas som boendeparkering eller långtidsparkering har parkeringsförbud införts mellan kl. 01-04 på ett antal infartsparkeringar. Nedan ser du vilka infartsparkeringar som finns och vilka regler som gäller.

De flesta infartsparkeringarna är avgiftsfria, men i Sickla Köpkvarter måste du ha Access-kort.

I Nacka Forum finns en parkering i privat regi som riktar sig till pendlare. Där är priset 40 kr per dag (öppet kl 06.00 - 22.00).

Infartsparkeringar för bil

Boo

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Björknäs, klinten (P-förbud kl. 01-04) - Karta 180 
Orminge C vid Utövägen (Toyota) - Karta 105
Ormingehus (P-förbud kl. 01-04) - Karta 100
Rikets sal, Värmdövägen/
Kommunalvägen - Karta
39
Lilla hörnet, Intill korsningen Skarpöv.
Ormingeringen (P-förbud kl. 01-04) - Karta
15
Stora hörnet, Skarpövägen, Intill Skarpöv.
Ormingeringen (P-förbud kl. 01-04) - Karta
44
Lilla hunden, Skarpövägen 1-7
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
32
Stora hunden - Karta 62
Fickan, Ormingeringen 66-68
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
110
Hasseluddens brygga - Karta 30
Värmdövägen/Insjön - Karta 25
Värmdövägen/Kummelnäsvägen - Karta 5
Ångbåtsvägen/Sockenvägen - Karta 19
Gustavsviksvägen - Karta 42
Boo gårds skola - Karta 52

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Igelboda station (väster) - Karta 12
Igelboda station (öster) - Karta 35
Igelbodavägen (P-förbud kl. 01-04) - Karta 36
Neglinge station (P-förbud kl. 01-04) - Karta 15
Neglinge station, Torsvägen - Karta 30
Saltsjöbadens centrum - Karta 16
Saltsjöbadens station - Karta 18
Saltsjögränd - Karta 41
Solsidans station - Karta 19
Tattby station - Karta 21

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

ICA Maxi, Skvaltans väg (P-förbud kl. 01-04) - Karta 93
Järla skolväg - Karta 43

Nacka strand, Torggaraget. 30 kr/dag med SL Access-kort - Karta

200
Sickla Köpkvarter, parkeringshuset Simbagatan,
markerade platser på plan 3-5. (P-förbud kl. 00-05)
3
0 dagars Access-kort krävs. - Karta
103

Skuru skolväg 1- Karta

26

Nacka forum, från den 2 mars öppnar Nacka forum en parkering i privat regi som riktar sig till pendlare. Kostnaden är 40 kr för att stå mellan 06-22. Parkeringen ligger på plan -1. Mer information om parkeringen vid Nacka forum - Karta

400

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Älta, Ekstubben (P-förbud kl. 01-04) - Karta 80

Infartsparkering för cykel

Boo

Infartsparkering

Antal p-platser

Telegramvägen/Värmdövägen - Karta  110 med väderskydd
Björknäs/Sockenvägen - Karta  76 med väderskydd
Orminge Centrum - Karta  48 med väderskydd
Vintervägen/Värmdövägen - Karta 20
Skarpövägen, busshållplats Korset - Karta 40
Busshållplats Korsöstigen - Karta 16
Centralplan - Karta 72
Ormingeringen, busshållplats Skarpövägen 16 med väderskydd
Busshållplats Eriksvik - Karta 12
Busshållplats Velamsund - Karta 12
Busshållplats Insjön - Karta 8

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkering

Antal p-platser

Igelboda station - Karta 60 med väderskydd
Neglinge station, norr - Karta 40 med väderskydd
Neglinge station, söder - Karta 56 med väderskydd
Tippen station - Karta 32 med väderskydd

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Nacka Forum - Karta 64 varav 32 med väderskydd
Busshållplats Vikdalsvägen - Karta 8
Busshållplats Finntorp - Karta 16
Lillängen station - Karta 10 med väderskydd

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Ältavägen/Erstaviksvägen - Karta 80 med väderskydd
Busshållplats Solvägen - Karta 10

Sidan uppdaterades: