Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Infartsparkeringar för bil och cykel

På infartsparkeringarna får fordon parkeras under högst 24 timmar i en följd, om inget annat anges.

Fler platser för infartsparkering behövs när fler personer flyttar till Nacka och för att främja resandet med kollektivtrafiken. Målet är att bibehålla eller öka antalet infartsparkeringsplatser i Nacka de kommande åren.

Ytor för nya infartsparkeringar på Västra Sicklaön är begränsad eftersom bebyggelsen är tätare. Istället planeras främst fler platser för infartsparkering på andra platser i Nacka.

Här blir det fler platser för infartsparkering 2022/2023

För bil:

  • Tippen station, vid Saltsjöbadens centrum. Kommunen kommer reglera om befintlig parkeringsyta för att möjliggöra för fler infartsparkeringsplatser.

  • Blåklockans väg, vid busshållplats Liljekonvaljens väg i Lännersta. Kommunen kommer reglera om befintlig parkeringsyta för att möjliggöra för fler infartsparkeringsplatser.

  • Hasseluddens brygga, längs Hasseluddsvägen. Kommunen utreder möjligheten att utöka antal parkeringsplatser med cirka 10 platser.

För cykel:

  • Ny cykelparkering vid busshållplats Ångbåtsvägen. Den nya cykelparkeringen kommer att rymma 10 platser i båda riktningar och det kommer att gå att låsa fast cykeln i ramen.

Fler platser kan tillkomma under kommande år.

Parkeringsförbud nattetid på ett antal infartsparkeringar

För att undvika att vissa infartsparkeringar utnyttjas som boendeparkering eller långtidsparkering har parkeringsförbud införts mellan kl. 01-04 på ett antal infartsparkeringar. Nedan ser du vilka infartsparkeringar som finns och vilka regler som gäller.

De flesta infartsparkeringarna är avgiftsfria, men i Sickla Köpkvarter och i Nacka strand måste du ha ett fysiskt blått Access-kort för att kunna nyttja parkeringsplatserna. I Nacka Forum finns en parkering i privat regi som riktar sig till pendlare. Där är priset 40 kr per dag (öppet kl 06.00 - 22.00).

Infartsparkeringar för bil

Boo

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Björknäs, klinten - Karta
(P-förbud kl.01-04
180 
Boo gårds skola - Karta 52
Fickan, Ormingeringen 66-68
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
110

Gustavsviksvägen
(P-förbud kl. 01-04) - Karta

24
Hasseluddens brygga - Karta 30
Lilla hörnet, Intill korsningen Skarpöv.
Ormingeringen (P-förbud kl. 01-04) - Karta
15
Stora hörnet, Skarpövägen, Intill Skarpöv.
Ormingeringen (P-förbud kl. 01-04) - Karta
44
Lilla hunden, Skarpövägen 1-7
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
32
Stora hunden - Karta 62
Rikets sal, Värmdövägen/
Kommunalvägen
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
39
Värmdövägen/Insjön
P-förbud 01-04 - Karta
25
Värmdövägen/Kummelnäsvägen
P-förbud 01-04 - Karta
5
Ångbåtsvägen/Sockenvägen - Karta 19

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Igelboda station (väster) - Karta 12
Igelboda station (öster) - Karta 35
Igelbodavägen (P-förbud kl. 01-04) - Karta 36
Neglinge station (P-förbud kl. 01-04) - Karta 15
Neglinge station, Torsvägen - Karta 30
Saltsjöbadens centrum (P-förbud kl.01-04) - Karta 60
Saltsjöbadens station (P-förbud 01-04) - Karta 18
Saltsjögränd - Karta
 8 st av p-platserna är laddplatser
49
Saltsjö-Duvnäs station (P-förbud 01-04) - Karta 25
Solsidans station (P-förbud 01-04) - Karta 20 (17 platser 24 tim.)
Tattby station - Karta
Ägs av SL och är avgiftsbelagd.
21

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Nacka strand, Torggaraget - Karta
Infartsparkera för 40 kr/dag kl. 06.00-22.00. Som tidigare behövs ett blått Accesskort med en giltighetstid på minst 30 dagar. Parkeringsautomat finns på plan 3.
Mer information om infartsparkeringen vid Nacka strand

60
Sickla Köpkvarter, parkeringshuset Simbagatan - Karta
Endast markerade platser på plan 3-5.
(P-förbud kl. 00-05) Blått 30 dagars Access-kort krävs.
103
Skuru skolväg 1- Karta 26

Barnhemsvägen - Karta (P-förbud kl. 01-04)

13

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Älta, Ekstubben (P-förbud kl. 01-04) - Karta 80

Infartsparkering för cykel

Boo

Infartsparkering

Antal p-platser

Björknäs/Sockenvägen - Karta 76 med väderskydd
Centralplan - Karta 72
Eriksvik, busshållplats - Karta 12
Hasseludden, till vänster vid färjan - Karta 10
Insjön busshållplats - Karta 8
Korsöstigen, busshållplats - Karta 16
Orminge Centrum - Karta 48 med väderskydd
Ormingeringen, busshållplats Skarpövägen 16 med väderskydd
Skarpövägen, busshållplats Korset - Karta 40
Telegramvägen/Värmdövägen - Karta 110 med väderskydd
Velamsund, busshållplats - Karta 12
Vintervägen/Värmdövägen - Karta 20

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkering

Antal p-platser

Igelboda station - Karta 60 med väderskydd
Neglinge station, norr - Karta 40 med väderskydd
Neglinge station, söder - Karta 56 med väderskydd
Tippen station - Karta 32 med väderskydd

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Finntorp busshållplats - Karta 16
Lillängen station - Karta 10 med väderskydd
Nacka Forum - Karta 64 varav 32 med väderskydd
Vikdalsvägen busshållplats - Karta 8

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Solvägen busshållplats - Karta 10
Ältavägen/Erstaviksvägen - Karta 80 med väderskydd

Sidan uppdaterades: