Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Infartsparkeringar för bil och cykel

De flesta av kommunens infartsparkeringar är reglerade med nattförbud mellan klockan 01 och 04, om inget annat anges. Det är för att öka tillgängligheten för de som använder parkeringen dagtid och reser vidare med kollektivtrafik.

För att främja resandet med kollektivtrafik planerar kommunen för infartsparkeringar för såväl bil som cykel i anslutning till kollektivtrafiknoder. Infartsparkeringar för bil är ett särskilt viktigt komplement till kollektivtrafik i områden med mindre god kollektivtrafikförsörjning. Målet är att bibehålla en god tillgänglighet till infartsparkeringsplatser i Nacka de kommande åren.

Ytor för nya infartsparkeringar på Västra Sicklaön är begränsad eftersom bebyggelsen är tätare. Istället planeras främst fler platser för infartsparkering på andra platser i Nacka.

Information om infartsparkering 2024

För bil:

  • Infartsparkeringen vid Saltsjö-Duvnäs station kommer tas bort den 19 mars 2024. Kommunen har hyrt marken av Trafikförvaltningen. I samband med renovering av gångtunneln under spåren kommer infartsparkeringen att behöva nyttjas som etableringsyta och därmed tas bort.

För cykel:

  • Det planeras för fler cykelinfartsparkeringar längs med Saltsjöbanans stationer under 2024.

Parkeringsförbud nattetid på ett antal infartsparkeringar

För att undvika att vissa infartsparkeringar utnyttjas som boendeparkering eller långtidsparkering har parkeringsförbud införts mellan klockan 01-04 på ett antal infartsparkeringar. Nedan ser du vilka infartsparkeringar som finns och vilka regler som gäller.

De flesta infartsparkeringarna i kommunen är avgiftsfria, men i Nacka Forum finns en parkering i privat regi som riktar sig till pendlare och är avgiftsbelagd. För tillfället renoveras garaget i Nacka Forum och därmed är denna infartsparkering stängd under renoveringsperioden.

Med anledning av nya SL-kort och biljettsystem har det skett en del ändringar på de platser där registrering av SL-biljett tidigare var ett krav.

Vid Sickla köpkvarter har det kravet tillsvidare tagits bort och bommen till infartsparkeringen är uppställd. Nacka strand har tillsvidare stängt (från och med 1/7) tills det finns ett nytt system för att registrera sin SL-biljett i anslutning till parkeringen för att erhålla reducerat pris.

Kommunen inväntar en lösning från Region Stockholm om hur de nya korten ska kunna läsas i automaterna.

Infartsparkeringar för bil

Boo

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Björknäs, klinten - Karta
(P-förbud klockan 01-04)
Den 16 juli 2022 minskades antalet
platser för infartsparkering till 140 
parkeringsplatser. Detta eftersom en del av
infartsparkeringen används av
Trafikverket som etableringsområde för bygget av Skurubron.

140
Boo gårds skola - Karta 52
Fickan, Ormingeringen 66-68 - Karta
(P-förbud klockan 01-04)
110

Gustavsviksvägen - Karta
(P-förbud klockan 01-04)

24
Hasseluddens brygga - Karta 30
Lilla hörnet, Intill korsningen Skarpöv - Karta
Ormingeringen (P-förbud klockan 01-04)
15
Stora hörnet, Skarpövägen, intill Skarpöv
Ormingeringen - Karta (P-förbud klockan 01-04)
44
Lilla hunden, Skarpövägen 1-7 - Karta
(P-förbud klockan 01-04)
32

Stora hunden - Karta
(P-förbud klockan 01-04)

62
Rikets sal, Värmdövägen/
Kommunalvägen - Karta
(P-förbud klockan 01-04)
39
Värmdövägen/Insjön - Karta
P-förbud klockan 01-04 
25
Värmdövägen/Kummelnäsvägen - Karta
P-förbud klockan 01-04 
5
Ångbåtsvägen/Sockenvägen - Karta 19

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Igelboda station (väster) - Karta 12
Igelboda station (öster) - Karta 35
Igelbodavägen - Karta (P-förbud klockan 01-04) 36
Neglinge station - Karta (P-förbud klockan 01-04) 15
Neglinge station, Torsvägen - Karta 30
Saltsjöbadens centrum - Karta (P-förbud klockan 01-04) 60
Saltsjöbadens station - Karta (P-förbud 01-04) - Karta 18
Saltsjögränd - Karta
 8 stycken av p-platserna är laddplatser
49
Solsidans station - Karta (P-förbud 01-04) - Karta 20 (17 platser 24 timmar)
Tattby station - Karta
Ägs av SL och är avgiftsbelagd.
21

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Nacka strand, Torggaraget - Karta

Infartsparkeringen i Nacka strand stängdes den 30 juni 2022. Torggaraget kommer att öppna igen när det går att registrera de gröna SL-biljetterna i automaterna. Mer information om att infartsparkeringen stänger vid Nacka strand

0
Sickla Köpkvarter, parkeringshuset Simbagatan - Karta
Endast markerade platser på plan 3-5.
(P-förbud klockan 00-05)
103
Skuru skolväg 1 - Karta (P-förbud klockan 01-04) 26

Barnhemsvägen - Karta (P-förbud klockan 01-04)

13

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Älta, Ekstubben - Karta (P-förbud klockan 01-04) 80

Infartsparkering för cykel

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkering

Antal p-platser

Igelboda station - Karta 60 med väderskydd
Neglinge station, norr - Karta 40 med väderskydd
Neglinge station, söder - Karta 56 med väderskydd
Tippen station - Karta 32 med väderskydd

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Finntorp busshållplats - Karta 16
Lillängen station - Karta 10 med väderskydd
Nacka Forum - Karta 64 varav 32 med väderskydd
Vikdalsvägen busshållplats - Karta 8

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Solvägen busshållplats - Karta 10
Ältavägen/Erstaviksvägen - Karta 80 med väderskydd

Sidan uppdaterades: