Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Infartsparkeringar för bil och cykel

På infartsparkeringarna får fordon parkeras under högst 24 timmar i en följd, om inget annat anges.

Fler platser för infartsparkering behövs när fler personer flyttar till Nacka och för att främja resandet med kollektivtrafiken. Målet är att bibehålla eller öka antalet infartsparkeringsplatser i Nacka de kommande åren.

Ytor för nya infartsparkeringar på Västra Sicklaön är begränsad eftersom bebyggelsen är tätare. Istället planeras främst fler platser för infartsparkering på andra platser i Nacka.

Infartsparkeringen vid Ormingehus har flyttat

Magnolia Bostad ska bygga bostäder och verksamhetslokaler på platsen. Under utvecklingen av Orminge och i väntan på det nya parkeringshuset, som ska stå klart 2024 behöver vi flytta och hitta nya platser för infartsparkering. Vi hänvisar till de tillfälliga infartsparkeringarna vid Ormingeringen och Skarpövägen.

Här blir det fler platser för infartsparkering 2021/2022

  • Hasseluddens brygga. Antalet parkeringsplatser ökas från 30 till 50 stycken. Beräknas vara klart till våren 2022.
  • Solsidan station. Antalet platser ökas från 19 till cirka 40 parkeringsplatser. Beräknas vara klart till våren 2022.
  • Kommunen ser även över och förbättrar befintliga infartsparkeringar. Där det är möjligt kommer fler platser att skapas.

För att fortsatt uppnå målet kan fler platser tillkomma under kommande år.

För att undvika att vissa infartsparkeringar utnyttjas som boendeparkering eller långtidsparkering har parkeringsförbud införts mellan kl. 01-04 på ett antal infartsparkeringar. Nedan ser du vilka infartsparkeringar som finns och vilka regler som gäller.

De flesta infartsparkeringarna är avgiftsfria, men i Sickla Köpkvarter och i Nacka strand måste du ha ett fysiskt Access-kort för att kunna nyttja parkeringsplatserna. I Nacka Forum finns en parkering i privat regi som riktar sig till pendlare. Där är priset 40 kr per dag (öppet kl 06.00 - 22.00).

Infartsparkeringar för bil

Boo

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Björknäs, klinten - Karta 180 
Rikets sal, Värmdövägen/
Kommunalvägen - Karta
39
Lilla hörnet, Intill korsningen Skarpöv.
Ormingeringen (P-förbud kl. 01-04) - Karta
15
Stora hörnet, Skarpövägen, Intill Skarpöv.
Ormingeringen (P-förbud kl. 01-04) - Karta
44
Lilla hunden, Skarpövägen 1-7
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
32
Stora hunden - Karta 62
Fickan, Ormingeringen 66-68
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
110
Hasseluddens brygga - Karta 30
Värmdövägen/Insjön - Karta 25
Värmdövägen/Kummelnäsvägen - Karta 5
Ångbåtsvägen/Sockenvägen - Karta 19
Gustavsviksvägen - Karta 42
Boo gårds skola - Karta 52

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Igelboda station (väster) - Karta 12
Igelboda station (öster) - Karta 35
Igelbodavägen (P-förbud kl. 01-04) - Karta 36
Neglinge station (P-förbud kl. 01-04) - Karta 15
Neglinge station, Torsvägen - Karta 30
Saltsjöbadens centrum - Karta 16
Saltsjöbadens station - Karta 18
Saltsjögränd. 8 st av p-platserna är laddplatser - Karta 49
Solsidans station - Karta 19
Tattby station. Ägs av SL och är avgiftsbelagd - Karta 21

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

ICA Maxi, Skvaltans väg (P-förbud kl. 01-04) - Karta 93

Järla skolväg - Karta
Infartsparkering Järla skolväg har stängt. Anledningen är att Värmdövägen byggs om till en trygg och grön stadsgata och till våren startar bygget av ett nytt kvarter strax öster om Järla skola. Ytan ska först användas som etableringsområde. Därefter ska torg och nya bostäder byggas på platsen.

-

Nacka strand, Torggaraget. 30 kr/dag med SL Access-kort - Karta

200
Sickla Köpkvarter, parkeringshuset Simbagatan,
markerade platser på plan 3-5. (P-förbud kl. 00-05)
3
0 dagars Access-kort krävs. - Karta
103

Skuru skolväg 1- Karta

26

Barnhemsvägen (p-förbud 01-04) - Karta

13

Nacka forum, från den 2 mars öppnar Nacka forum en parkering i privat regi som riktar sig till pendlare. Kostnaden är 40 kr för att stå mellan 06-22. Parkeringen ligger på plan -1. Mer information om parkeringen vid Nacka forum - Karta

400

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Älta, Ekstubben (P-förbud kl. 01-04) - Karta 80

Infartsparkering för cykel

Boo

Infartsparkering

Antal p-platser

Telegramvägen/Värmdövägen - Karta  110 med väderskydd
Björknäs/Sockenvägen - Karta  76 med väderskydd
Orminge Centrum - Karta  48 med väderskydd
Vintervägen/Värmdövägen - Karta 20
Skarpövägen, busshållplats Korset - Karta 40
Busshållplats Korsöstigen - Karta 16
Centralplan - Karta 72
Ormingeringen, busshållplats Skarpövägen 16 med väderskydd
Busshållplats Eriksvik - Karta 12
Busshållplats Velamsund - Karta 12
Busshållplats Insjön - Karta 8

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkering

Antal p-platser

Igelboda station - Karta 60 med väderskydd
Neglinge station, norr - Karta 40 med väderskydd
Neglinge station, söder - Karta 56 med väderskydd
Tippen station - Karta 32 med väderskydd

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Nacka Forum - Karta 64 varav 32 med väderskydd
Busshållplats Vikdalsvägen - Karta 8
Busshållplats Finntorp - Karta 16
Lillängen station - Karta 10 med väderskydd

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Ältavägen/Erstaviksvägen - Karta 80 med väderskydd
Busshållplats Solvägen - Karta 10

Sidan uppdaterades: