Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Infartsparkeringar för bil och cykel

De flesta av kommunens infartsparkeringar är reglerade med nattförbud mellan 01-04, om inget annat anges. Det är för att öka tillgängligheten för de som nyttjar parkeringen dagtid och reser vidare med kollektivtrafik.

För att främja resandet med kollektivtrafik planerar kommunen för infartsparkeringar för såväl bil som cykel i anslutning till kollektivtrafiknoder. Infartsparkeringar för bil är ett särskilt viktigt komplement till kollektivtrafik i områden med mindre god kollektivtrafikförsörjning. Målet är att bibehålla en god tillgänglighet till infartsparkeringsplatser i Nacka de kommande åren.

Ytor för nya infartsparkeringar på Västra Sicklaön är begränsad eftersom bebyggelsen är tätare. Istället planeras främst fler platser för infartsparkering på andra platser i Nacka.

Här blir det fler platser för infartsparkering 2022/2023

För bil:

  • Tippen station, vid Saltsjöbadens centrum. Kommunen har reglerat om befintlig parkeringsyta för att möjliggöra för ytterligare cirka 40 infartsparkeringsplatser.

  • Blåklockans väg, vid busshållplats Liljekonvaljens väg i Lännersta. Kommunen kommer reglera om befintlig parkeringsyta för att möjliggöra för fler infartsparkeringsplatser.

  • Hasseluddens brygga, längs Hasseluddsvägen. Kommunen utökar antalet parkeringsplatser med start V44 2023. Buss- och biltrafik, cykel- och gångtrafikanter kan passera förbi arbetsområdet under hela byggtiden. Arbetet beräknas vara klart V50.

För cykel:

  • Ny cykelparkering vid busshållplats Ångbåtsvägen. Den nya cykelparkeringen rymmer 10 platser i båda riktningar och det går att låsa fast cykeln i ramen.

Fler platser kan tillkomma under kommande år.

Parkeringsförbud nattetid på ett antal infartsparkeringar

För att undvika att vissa infartsparkeringar utnyttjas som boendeparkering eller långtidsparkering har parkeringsförbud införts mellan kl. 01-04 på ett antal infartsparkeringar. Nedan ser du vilka infartsparkeringar som finns och vilka regler som gäller.

De flesta infartsparkeringarna i kommunen är avgiftsfria, men i Nacka Forum finns en parkering i privat regi som riktar sig till pendlare och är avgiftsbelagd. För tillfället renoveras garaget i Nacka Forum och därmed är denna infartsparkering stängd under renoveringsperioden.

Med anledning av nya SL-kort och biljettsystem har det skett en del ändringar på de platser där registrering av SL-biljett tidigare var ett krav.

Vid Sickla köpkvarter har det kravet tillsvidare tagits bort och bommen till infartsparkeringen är uppställd. Nacka strand har tillsvidare stängt (från och med 1/7) tills det finns ett nytt system för att registrera sin SL-biljett i anslutning till parkeringen för att erhålla reducerat pris.

Kommunen inväntar en lösning från Region Stockholm om hur de nya korten ska kunna läsas i automaterna.

Infartsparkeringar för bil

Boo

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Björknäs, klinten - Karta
(P-förbud kl. 01-04)
Den 16 juli 2022 minskades antalet
platser för infartsparkering till 140 
parkeringsplatser. Detta eftersom en del av
infartsparkeringen används av
Trafikverket som etableringsområde för bygget av Skurubron.

140
Boo gårds skola - Karta 52
Fickan, Ormingeringen 66-68
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
110

Gustavsviksvägen
(P-förbud kl. 01-04) - Karta

24
Hasseluddens brygga - Karta 30
Lilla hörnet, Intill korsningen Skarpöv.
Ormingeringen (P-förbud kl. 01-04) - Karta
15
Stora hörnet, Skarpövägen, Intill Skarpöv.
Ormingeringen (P-förbud kl. 01-04) - Karta
44
Lilla hunden, Skarpövägen 1-7
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
32

Stora hunden
(P-förbud kl.01-04) - Karta

62
Rikets sal, Värmdövägen/
Kommunalvägen
(P-förbud kl. 01-04) - Karta
39
Värmdövägen/Insjön
P-förbud 01-04 - Karta
25
Värmdövägen/Kummelnäsvägen
P-förbud 01-04 - Karta
5
Ångbåtsvägen/Sockenvägen - Karta 19

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Igelboda station (väster) - Karta 12
Igelboda station (öster) - Karta 35
Igelbodavägen (P-förbud kl. 01-04) - Karta 36
Neglinge station (P-förbud kl. 01-04) - Karta 15
Neglinge station, Torsvägen - Karta 30
Saltsjöbadens centrum (P-förbud kl.01-04) - Karta 60
Saltsjöbadens station (P-förbud 01-04) - Karta 18
Saltsjögränd - Karta
 8 st av p-platserna är laddplatser
49
Saltsjö-Duvnäs station (P-förbud 01-04) - Karta 25
Solsidans station (P-förbud 01-04) - Karta 20 (17 platser 24 tim.)
Tattby station - Karta
Ägs av SL och är avgiftsbelagd.
21

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Nacka strand, Torggaraget - Karta

Infartsparkeringen i Nacka strand stängdes den 30 juni 2022. Torggaraget kommer att öppna igen när det går att registrera de gröna SL-biljetterna i automaterna. Mer information om att infartsparkeringen stänger vid Nacka strand

0
Sickla Köpkvarter, parkeringshuset Simbagatan - Karta
Endast markerade platser på plan 3-5.
(P-förbud kl. 00-05)
103
Skuru skolväg 1 (P-förbud kl. 01-04) - Karta 26

Barnhemsvägen (P-förbud kl. 01-04) - Karta

13

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Älta, Ekstubben (P-förbud kl. 01-04) - Karta 80

Infartsparkering för cykel

Boo

Infartsparkering

Antal p-platser

Björknäs/Sockenvägen - Karta 76 med väderskydd
Centralplan - Karta 72
Eriksvik, busshållplats - Karta 12
Hasseludden, till vänster vid färjan - Karta 10
Insjön busshållplats - Karta 8
Korsöstigen, busshållplats - Karta 16
Orminge Centrum - Karta 48 med väderskydd
Ormingeringen, busshållplats Skarpövägen 16 med väderskydd
Skarpövägen, busshållplats Korset - Karta 40
Telegramvägen/Värmdövägen - Karta 110 med väderskydd
Velamsund, busshållplats - Karta 12
Vintervägen/Värmdövägen - Karta 20

Sockenvägen/Ångbåtsvägen - Karta

20

Fisksätra/Saltsjöbaden

Infartsparkering

Antal p-platser

Igelboda station - Karta 60 med väderskydd
Neglinge station, norr - Karta 40 med väderskydd
Neglinge station, söder - Karta 56 med väderskydd
Tippen station - Karta 32 med väderskydd

Sicklaön

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Finntorp busshållplats - Karta 16
Lillängen station - Karta 10 med väderskydd
Nacka Forum - Karta 64 varav 32 med väderskydd
Vikdalsvägen busshållplats - Karta 8

Älta

Infartsparkeringar

Antal p-platser

Solvägen busshållplats - Karta 10
Ältavägen/Erstaviksvägen - Karta 80 med väderskydd

Sidan uppdaterades: