Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Renovering av ramperna till Värmdövägen/Saltsjöbadsleden

Veckan efter påsk börjar renoveringen av ramperna till Värmdövägen/Saltsjöbadsleden, i höjd med Per Hallströms väg vid Trafikplats Storängen. Befintliga körfält hålls öppna, men smalnas av. Hastigheten reduceras förbi arbetsplatsen. Arbetet beräknas vara klart i augusti.

Vi renoverar bron till på- och avfartsramperna till Värmdövägen/Saltsjöbadsleden. Bron ligger vid Trafikplats Storängen, i höjd med Per Hallströms väg.

Renoveringen är en normal underhållsåtgärd. Bron ska isoleras om, vilket behöver göras vart 40:e år för att maximera den tekniska livslängden.

Renoveringen startar veckan efter påsk och beräknas vara klar i augusti.

Karta över renovering bro trafikplats Storängen

Påverkan på trafiken

Befintliga körfält hålls öppna, men smalnas av. Risken för köer ökar, framför allt under högtrafik. Hastigheten reduceras förbi arbetsplatsen. Var vänliga att respektera hastighetsbegränsningen.

Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterades: