Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Renovering av lekplatsen på Henriksdalsberget

Nu stänger vi lekplatsen på Henriksdalsberget. Välkommen tillbaka i höst för att leka!

Henriksdalsbergets lekplats ska renoveras och få ny utrustning.

Henriksdalsberget.jpg

Den befintliga klätterställningen byts ut mot en lekborg som ramas in av ett långt trädäck, borgens vindbrygga, vilket slingrar sig framför borgen och inbjuder till rörelse att fortsätta leken vid balansredskapen i östra delen och sedan vidare in bland tallar och berghällar i den delen av parken som består av naturmark. För de min­dre barnen finns baksandsyta med lekhus i anslutning till samlingsplatsen i väster.

Den befintliga gungan byts ut till en gungställning med kompisgunga och två däckgungor.

Det är i den västra delen som parkens samlingsplats finns med gott om sittplatser i form av lösa bänkbord som går att flytta runt efter behov. Den stora grillen byts ut mot två mindre. Platsen ramas in av en ny pergola och perennplanteringar med ätbara inslag.

Henriksdalsberget1.PNG

Kartan visar var lekplatsen är placerad i Henriksdalsringen.

Sidan uppdaterades: