Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Träna utomhus

Skridskoåkning på sjöisar och israpport

I Nacka finns ett stort utbud av sjöar och vattendrag som kan frysa till is på vintern. Isen mäts på de sjöar där vi har möjlighet att erbjuda plogade skridskobanor om isen är tillräckligt tjock.

Att vistas på is är alltid förenat med risker

Att vistas på is sker alltid på egen risk. Säkerhetsutrustning och sällskap är två saker som kan underlätta om olyckan är framme. Undvik snötäckta isar och sjöisar där israpporten visar att isen inte är tillräckligt tjock.

Utrustning att ha med sig

  • isdubbar som du enkelt förvarar runt halsen
  • mobiltelefon som med fördel förvaras i en påse för att förhindra att den blir blöt.
  • liv/kastlina som kan användas om olyckan är framme.

Om olyckan är framme

  • Om du märker att isen spricker runt dig, vänd om och gå tillbaka samma väg.
  • Om du går igenom isen ska du alltid försöka ta dig upp åt det håll du kom ifrån. Där vet du att isen höll innan du föll igenom.
  • Om du eller någon annan hamnar i isvak är rekommendationen att hålla sig så stilla som möjligt då kroppen värmer upp vattnet närmast huden.
  • Larma så tidigt som möjligt så att hjälp kommer snabbt.
  • Vid högre hastigheter på skridskor kommer du snabbare ut på svag is och detta kan försvåra räddningen. Ta det därför alltid försiktigt.'

Förbud mot motorfordon

Det är förbjudet att köra med motorfordon på isarna. Förbudet gäller dock inte fordon som används av boende i anslutning till dennes fastighet och inte heller vid anläggnings-, underhålls- eller renhållningsarbete.

Grundregel för alla - undvik snötäckta isar

Is är ett levande och föränderligt material som kräver kunskap och erfarenhet för att kunna bedömas. Snötäckta isars bärighet är svårare att bedöma då värmen från snön riskerar att påverka isens tjocklek.

Vad räknas som säkra isar?

Isarna på våra insjöar räknas som säkra att gå på när isen är minst 10 cm tjock. För saltvatten ska isen vara minst 15 cm tjock. Den is vi mäter är den så kallade kärnisen som har störst bärighet.
Läs mer om iskvalitet på sjöar på SMHI:s webbplats

Plogning för skridskoåkning

Kommunen har möjlighet att ploga sju av Nackas sjöar för att underlätta skridskoåkning. Plogning sker efter en bedömning av väderläget och isens kvalitet och endast vid minst 12 cm kärnis. De sjöar som plogas är Bagarsjön, Bastusjön, Insjön, Långsjön, Lundsjön/Dammsjön, Myrsjön och Ältasjön.

Ta det försiktigt på Sicklasjön

I både västra och östra änden av Sicklasjön, alltså både i den smala kanalen som ligger närmast gränsen mot Stockholm och i den delen där Sicklasjön övergår till Järlasjön finns förrädiska underströmmar som gör isen tunnare. Därför bör du undvika dessa områden. Mätningar av isen görs endast på mitten av Sicklasjön, utanför Sickla strandbad.

Israpport

Mätningen sker varje vecka under de veckor då det finns is på insjöarna. Isen mäts där de plogade skridskobanorna är tilltänkta eller har anlagts. Observera att isen kan vara tunnare utanför ett plogat område och att du alltid vistas på isen på egen risk. Närmast strandlinjen kan isen vara speciellt tunn.

Nu är skridskosäsongen slut

Vinterns sista mätning gjordes torsdagen den 23 mars. Nu smälter isarna snabbt och ingen bör längre vistas på någon av Nackas sjöar.

Klicka på sjöns namn för att se på en karta var vi mäter isen.

Namn på sjön

Tjocklek

Övrigt

Bagarsjön

Bastusjön

Insjön

Järlasjön

Långsjön

Lundsjön/Dammsjön

Myrsjön

Sicklasjön

Ältasjön

Mer information om isar och säkerhet

Många av de mer eller mindre allvarliga incidenter som inträffar varje vinter hade kunnat undvikas om några enkla grundregler hade följts.

Sidan uppdaterades: