Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Att ge sig ut och springa i skogen är fin träning och avslappning. Kan man dessutom kombinera det med lite styrketräning så är träningspasset komplett.

Läs mer om alla utegym, uppdelat på kommundelar:
Boo - Fisksätra-Saltsjöbaden - Sicklaön - Älta

Karta över utegym i Nacka

Säkerhet

Barn upp till 7 år bör inte vistas på utegym då risken finns att de kan skada sig på utrustningen. Barn som vill träna bör göra det under uppsikt av en vuxen som kan förklara hur utrustningen ska användas.

Årligen utför säkerhetsbesiktning av samtliga utegym på allmän platsmark. Besiktningarna görs av en oberoende besiktningsman enligt senaste EU-standard för utegym. Eventuella allvarliga fel åtgärdas omgående. Utöver den årliga säkerhetsbesiktningen genomför parkdriftentreprenören löpande kontroller av utegym.

Hellasgårdens utegym förvaltas av Stockholm Stad.

Sidan uppdaterades: