Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skridskoåkning på sjöisar och israpport

I Nacka finns ett stort utbud av sjöar och vattendrag som kan frysa till is på vintern. Isen mäts på de sjöar där vi har möjlighet att erbjuda plogade skridskobanor om isen är tillräckligt tjock.

Att vistas på is är alltid förenat med risker

Att vistas på is sker alltid på egen risk. Säkerhetsutrustning och sällskap är två saker som kan underlätta om olyckan är framme. Undvik snötäckta isar och sjöisar där israpporten visar att isen inte är tillräckligt tjock.

Utrustning att ha med sig

  • isdubbar som du enkelt förvarar runt halsen
  • mobiltelefon som med fördel förvaras i en påse för att förhindra att den blir blöt.
  • liv/kastlina som kan användas om olyckan är framme.

Om olyckan är framme

  • Om du märker att isen spricker runt dig, vänd om och gå tillbaka samma väg.
  • Om du går igenom isen ska du alltid försöka ta dig upp åt det håll du kom ifrån. Där vet du att isen höll innan du föll igenom.
  • Om du eller någon annan hamnar i isvak är rekommendationen att hålla sig så stilla som möjligt då kroppen värmer upp vattnet närmast huden.
  • Larma så tidigt som möjligt så att hjälp kommer snabbt.
  • Vid högre hastigheter på skridskor kommer du snabbare ut på svag is och detta kan försvåra räddningen. Ta det därför alltid försiktigt.'

Förbud mot motorfordon

Det är förbjudet att köra med motorfordon på isarna. Förbudet gäller dock inte fordon som används av boende i anslutning till dennes fastighet och inte heller vid anläggnings-, underhålls- eller renhållningsarbete.

Grundregel för alla - undvik snötäckta isar

Is är ett levande och föränderligt material som kräver kunskap och erfarenhet för att kunna bedömas. Snötäckta isars bärighet är svårare att bedöma då värmen från snön riskerar att påverka isens tjocklek.

Vad räknas som säkra isar?

Isarna på våra insjöar räknas som säkra att gå på när isen är minst 10 cm tjock. För saltvatten ska isen vara minst 15 cm tjock. Den is vi mäter är den så kallade kärnisen som har störst bärighet.
Läs mer om iskvalité på sjöar på SMHI:s hemsida

Osäkra isar

Vi får många frågor om Sicklasjön. Sicklasjöns is är oberäknelig på grund av undervattensströmmar och därför olämplig att ploga. Därför görs heller inga mätningar av sjöns is.

Till viss del har även Järlasjön undervattensströmmar vilket gör att sjöns kärnis många gånger inte blir tillräckligt tjock för att vara säker, även om sjön kan se isbetäckt ut.

Sjöisar vi plogar om is och väder tillåter

De sjöar som räknas upp i israpporten nedan är de sjöar där kommunen har möjlighet att erbjuda plogade skridskobanor om istjocklek och väder tillåter.

Israpport

Mätningen sker varje onsdag och israpporten uppdateras varje torsdag, under de veckor då det finns is på insjöarna. Isen mäts där de plogade skridskobanorna är tilltänkta eller har anlagts. Observera att isen kan vara tunnare utanför ett plogat område och att du alltid vistas på isen på egen risk. Närmast strandlinjen kan isen vara speciellt tunn.

Mätningarna är nu avslutade för säsongen. Redovisad mätning nedan utfördes på samtliga sjöar onsdagen den 23 mars 2022. Senaste plogningen skedde den 8 januari 2022.

Namn på sjön

Tjocklek

Plogning av bana

Övrigt

Bagarsjön

0 cm

Ja

Baggensfjärden

0 cm

Öppet vatten

Saltvatten

Bastusjön

0 cm

Ja

Järlasjön

0 cm

Öppet vatten

Insjön

0 cm

Ja

Källtorpssjön

0 cm

Ej kommunens

Plogas av Hellasgården

Myrsjön

0 cm

Ja

Ältasjön

0 cm

Ja

Långsjön

0 cm

Nej

Lundsjön/Dammsjön

0 cm

Mer information om isar och säkerhet

Många av de mer eller mindre allvarliga incidenter som inträffar varje vinter hade kunnat undvikas om några enkla grundregler hade följts.

Sidan uppdaterades: