Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mer om fritidsgårdar

Om uppdraget, målen och uppföljning av verksamheten

Mer om fritidsgårdar


Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna finns till för ungdomar i åldern 13-19 år. Fritidsgårdarna är framförallt till för ungdomar som går i skolår sju till nio och ett på gymnasiet.

Fritidsgårdarna har öppet de flesta eftermiddagar och flera kvällar varje vecka. Man kommer och går när man vill.

En fritidsgård kan vara som ett extra vardagsrum där man bara kopplar av och träffar kompisar. Fritidsgården kan också vara ett hus fyllt med aktiviteter där man är med på det man har lust med. På flera fritidsgårdar kan man spela musik, idrotta, festa, dansa, surfa på Internet, spela spel, vara med på tävlingar och turneringar, styrketräna, tillverka något vackert, läsa eller vara med och ordna något.

Ibland ordnas större fester och rockkvällar.

Det finns några självklara regler som alla som vill vara på fritidsgård måste följa. För att alla ska trivas och känna sig trygga krävs ett schysst uppträdande.

Träffpunkt

En träffpunkt är en mindre fritidsgårdsliknande verksamhet. En träffpunkt har mindre öppet, det finns mindre personal och lite mindre aktiviteter. En träffpunkt kan finnas i en lokal som också är något annat, till exempel ett café i en annan anläggning.

Organisation

Fritidsgårdarna och träffpunkterna som finns för närvarande drivs på uppdrag av fritidsnämnden av olika utförare. Fritidsnämnden är huvudman, det betyder att nämnden finansierar, fattar beslut om mål och uppdrag, följer upp verksamheten och ser även till att allmänheten får viss information. Till sin hjälp har nämnden tjänstemän som har kunskap om fritidsgårdar och ungdomar,. Dessa finns på kommunens kultur- och fritidsenhet.

Respektive utförare är ansvarig för den dagliga verksamheten.

Sidan uppdaterades: