Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om Nackas idrottssatsningar

Anders Mebius, kultur och fritidsdirektör i Nacka svarar på frågor om Nackas idrottssatsningar.

Blir det färre fotbollsplaner i Nacka i framtiden?
Nej. Vi bygger flera nya planer de närmaste åren. Totalt sett blir det fler fotbollsplaner till år 2035. Även i förhållande till befolkningsökningen. Vi planerar bland annat nya fotbollsplaner på: Porsmossen, Hellasgården, Kvarnholmen, Sickla, centrala Nacka, Sigfridsborg och på flera andra platser runt om i Nacka. Vi tittar även på andra möjligheter.

Är det sant att anläggningarna i Sickla och på Järlahöjden försvinner?
Det stämmer inte. I Sickla planeras två nya 7-spelarplaner. På Järlahöjden ska nya anläggningar ersätta allt som rivs inom området. Dvs fotbollsplaner, sporthallar, ishallar och simhall. Förutom de två befintliga 11-spelarplanerna planeras ytterligare en 7-spelarplan för fotboll. Under byggtiden kommer ersättningshallar och planer att finnas.

Hur blir det med anläggningar under tiden då det byggs?
Ambitionen är att nya hallar och planer ska stå klara innan befintliga rivs. I vissa fall kommer temporära ersättningshallar att uppföras, när ny anläggning ska byggas, som till exempel Näckenbadet.

Vad vill ni säga till de som inte tycker att kommunen satsar tillräckligt på idrott?
Det kommer att bli bättre. Vi är väldigt glada att vi har invånare som brinner för idrotten, och vi delar helt och hållet uppfattningen att idrott – och förutsättningar att utöva idrott – är viktigt. De satsningar vi gör nu kommer att synas från och med nu och framåt. Förbättringarna kommer att synas i alla av Nackas kommundelar, både vad gäller sporthallar, simhallar och fotbollsytor.

Vad innebär satsningen som Nacka gör på idrott?
Nacka gör just nu den största satsningen på idrott hittills i vår kommun. Vi bygger många nya anläggningar. Dessutom rustar vi upp och stärker kapaciteten på många befintliga anläggningar. Här finns hela listan på investeringar och satsningar.

Är idrott en prioriterad fråga för Nacka kommun?
Ja! Idrott, föreningsliv och en aktiv fritid är ovärderliga för ett fungerande samhälle och viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Att idrotta och röra på sig skapar förutsättningar för ännu bättre resultat i skolan och att ha en meningsfull och vettig fritidssysselsättning skapar även ökad trygghet i samhället.

Satsar Nacka mindre än andra kommuner på idrott?
Vi har ungefär samma kapacitet på idrottsanläggningar som andra kommuner i Storstockholm, då vi tittar på hur många barn och ungdomar 7-20 år vi har i förhållande till antal idrottsanläggningar. De satsningar vi gör nu kommer att förbättra kapaciteten.

Stämmer det att det inte finns någon planering för idrottsanläggningarna efter år 2040?
Givetvis ska vi tänka långsiktigt. Vi planerar för de närmaste åren för att det ska bli så bra som möjligt och jobbar kontinuerligt med att undersöka möjliga satsningar även efter 2040. Samtidigt är det viktigt att planeringen verkligen avspeglar de behov och önskemål som finns. Och ingen av oss vet ju idag exakt vilka idrotter som är de mest populära år 2040.

Stämmer det att ni bara satsar på fotboll?
Det stämmer inte, i Nacka kan man utöva ett 50-tal sporter vilket vi är väldigt glada för. Fotbollen är den absolut största sporten i Nacka, sett till antal utövare, så en stor del av satsningen berör ökningen av antalet fotbollsplaner. Utöver det satsar vi brett med bland annat nya simhallar, nytt ridhus och sporthallar specialanpassade för friidrott och gymnastik.

Satsar ni även på sporter som t ex gymnastik, ridsport och innebandy, som är populärt i Nacka?
I den stora satsning vi gör på idrott ingår utöver flera nya och förbättrade fotbollsplaner även nytt ridhus, nya simhallar och nya sporthallar. Bland annat en ny hall specialanpassad för gymnastik samt en multihall i Fisksätra anpassad för friidrott och andra aktiviteter.

Vad gör ni för dem som vill spontanidrotta? Alla vill kanske inte vara med i en förening?
Runt om i Nacka finns flera nyanlagda utegym som är både välbesökta och uppskattade. Dessutom vet vi att Nackas unika naturområden med löpslingor, elljusspår och möjligheter till en aktiv fritid är något som gillas av Nackaborna. Det finns även flera spontanytor runt om i kommunen för lek, fotboll och spontanidrott.

Vill inte politikerna prata med föreningarna om möjligheten till idrott?
Fritidsnämndens ordförande tillsammans med kultur- och fritidsdirektören träffar regelbundet föreningarna i kommunen. Dessutom arrangerar kommunen bland annat frukostmingel, föreningsledardagar, anläggningsråd, en årlig föreningsgala och andra möten med berörda föreningar. Vid dessa tillfällen är politikerna med och för dialog och svarar på föreningarnas frågor.

Sidan uppdaterades: