Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kapacitetsutredning

Under hösten 2023 och hela året 2024 kommer Nacka kommun att genomföra en utredning av kapaciteten i alla fritidsanläggningar. Utredningen kommer att fokusera på hur anläggningar används. I arbetet kommer Nackas föreningsliv att få delta i olika moment. På den här sidan kan du läsa mer om hur det kommer att gå till och få uppdateringar under arbetets gång.

Utredning för framtidens anläggningar i Nacka

Tidigare har kapacitetsutredningar som genomförts i Nacka haft fokus på utbudet, det vill säga hur många anläggningar som finns inom kommunen. Den här nya utredningen kommer i stället att fokusera på hur anläggningarna används.

Användningen kommer sedan att spela en stor roll för att skapa en förståelse för vilken kapacitet som kommunen har i dag. Med den kunskapen har kommunen bättre förutsättningar att kunna bedöma vad som behövs för att fritidsanläggningarna i framtidens Nacka ska vara ännu bättre.

Syftet med utredningen är att skapa ett gediget underlag till fritidsnämnden inför framtidens satsningar på fritidsanläggningar. Den påverkar inte redan planerade anläggningar. Kapacitetsutredningen kommer inte att fastställa specifika platser eller byggnadslösningar.

Vad händer just nu?

I juni 2023 fick kultur- och fritidsenheten i uppdrag att genomföra en ny kapacitetsutredning. Just nu bearbetar kommunen statistik över bokningar och deltagande. Vid sidan av detta tar kommunen fram den enkät som kommer att skickas ut till föreningslivet i mars månad.

Vad händer härnäst?

Enkätundersökningen är det första steget i att involvera föreningslivet i kapacitetsutredningen. Enkäten kommer att skickas ut i början av mars månad till de föreningar i kommunens föreningsregister som bedriver idrotts- och fritidsverksamhet. Mer information om enkäten kommer senare.

Här hittar du kommunens förenings- och aktörsregister.

Hur kommer arbetet att se ut under 2024?

Kvartal 1 - januari, februari och mars

  • Datainsamling över tidigare bokningar och antal deltagare
  • Enkät till Nackas föreningar

Kvartal 2 - april, maj och juni

  • Beräkningar av nyttjande och beläggning utifrån Nackas befolkningstillväxt
  • Dialogmöten med Nackas föreningar

Kvartal 3 - juli, augusti och september

  • Geografisk analys
  • Remissrunda hos Nackas föreningar

Kvartal 4 - oktober, november och december

  • Bearbetning av utredningens rapport
  • Fritidsnämnden fattar beslut om utredningen

Hur kommer föreningslivet att involveras?

Enkät

Enkäten kommer att skickas ut till alla föreningar i kommunens register under första kvartalet 2024. Frågorna kommer bland annat att handla om föreningars utvecklingsmöjligheter, vilka utmaningar som finns, vilka samarbeten som kan utvecklas. Syftet med enkäten är skapa en förståelse om Nackas föreningsliv idag och att få kunskap om vilka frågor som är viktiga att ta vidare i nästa steg, dialogen.

Dialog

Dialogmöten kommer att genomföras med ett urval representanter från föreningslivet som får möjlighet att bidra till utredningen i fördjupande frågor. Här finns möjlighet att diskutera och arbeta tillsammans kring olika scenarion, testa frågeställningar och mycket annat.

Remiss

Utredningens rapport kommer att skickas till Nackas föreningar på en så kallad remissrunda. Remissrundan innebär att föreningarna får möjlighet att lyfta sina synpunkter innan rapporten presenteras och hanteras av fritidsnämnden.

Kontakt

Profilbild saknas

Daniel Hult

Utvecklingsledare

08-7189601

Sidan uppdaterades: