Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Kulturpeng

Uppleva, upptäcka, skapa och visa är ledorden för kulturpengen. Ambitionen är att alla barn ska få upptäcka omvärlden, uppleva kultur skapad av professionella utövare, skapa själva och få möjlighet att visa detta.

Genom kulturpengen ska förskolan, skolan och den pedagogiska omsorgen bidra till att barnen får:

  • tillgång till ett professionellt kulturutbud
  • utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och ansvarskänsla
  • grundläggande kunskaper i flera konstnärliga uttryck
  • professionell kulturpedagogisk verksamhet

Kulturnämnden avsätter varje år en kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9 som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola i Nacka kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att kulturpengen är 142 kronor per barn och år.

Kritierier

Varje barn i förskola, skola och pedagogisk omsorg ska under ett års tid få minst ett av nedanstående:

  • Uppleva en professionell scenkonstföreställning inom teater, musik, dans, cirkus, med mera
  • Delta i skapande projekt/process med koppling till en professionell kulturaktivitet som innehåller delarna uppleva/skapa/visa inom teater, musik, konst, film, foto, litteratur, dans eller kulturarv.

Minst ett av ovan kriterier ska vara uppfyllda för att få kulturpeng.

Kulturpengen får inte användas för den ordinarie verksamheten utan gäller för konst-och kulturaktiviteter som tillförs förskolan, skolan eller den pedagogiska omsorgen genom externa professionellt verksamma konstnärer, kulturutövare och pedagoger. Det kan ske genom att verksamheterna tar in externa kompetenser eller genom besök till konst- och kulturverksamheter.

Skapande projekt/process med koppling till en professionell kulturaktivitet kan ske genom att en professionell kulturaktör håller i projektet/processen eller att skolan/förskolan/pedagogisk omsorg själva arbetar med skapande projekt/process i samband med att eleverna upplever en kulturaktivitet inom det professionella kulturlivet.

Redovisning

Under våren skickar kultur- och fritidsenheten ut en länk till en digital redovisning till varje verksamhetsansvarig för respektive organisation.

Den digitala redovisningen skickas sedan in till kultur- och fritidsenheten efter avslutat skolår. I den samlade redovisningen ska samtliga klasser/årskuller i verksamheten redovisas.

Om redovisning uteblir eller om kriterierna för kulturpeng inte uppfyllts blir förskolan, skolan eller den pedagogiska omsorgen återbetalningsskyldig.

Om kriterierna uppfyllts men hela kulturpengen inte använts under året kan verksamheten spara resterande belopp till nästkommande år under förutsättning att den används inom ramen för kulturpeng. Kulturpeng för nästkommande år betalas endast ut om verksamheten har redovisat tidigare års kulturpeng.

Riktlinjer kulturpeng (pdf)

Kontakt

Martina Ölander, utvecklingsledare kultur- och fritidsenheten

E-post: martina.olander@nacka.se

Sidan uppdaterades: