Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kultur

Om du saknar länken till redovisningsenkäten eller har frågor kontakta
Lilit Nersesyan

Kulturpeng

Uppleva, upptäcka, skapa och visa är ledorden för kulturpengen. Ambitionen är att alla barn ska få upptäcka omvärlden, uppleva kultur skapad av professionella utövare, skapa själva och få möjlighet att visa detta.

Genom kulturpengen ska förskolan, skolan och den pedagogiska omsorgen bidra till att barnen får:

  • tillgång till ett professionellt kulturutbud
  • utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och ansvarskänsla
  • grundläggande kunskaper i flera konstnärliga uttryck
  • professionell kulturpedagogisk verksamhet

Kulturnämnden avsätter varje år en kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9 som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola i Nacka kommun. Kommunfullmäktige fastställer kulturpengen till 283 kronor per år till och med vårterminen 2021, vilket är oförändrat jämfört med 2020. Från och med höstterminen 2021 sänks kulturpengen till 142 kronor per barn och år.

Kritierier

Varje barn i förskola, skola och pedagogisk omsorg ska under ett års tid få:

  • Uppleva en professionell scenkonstföreställning inom teater, musik, dans, cirkus, med mera
  • Delta i skapande projekt/process med koppling till en professionell kulturaktivitet som innehåller delarna uppleva/skapa/visa inom teater, musik, konst, film, foto, litteratur, dans eller kulturarv.

Med hänsyn till att kulturpengen sänks från hösten 2021 behöver bara en av kritierierna ovan att uppfyllas.

Kulturpengen får inte användas för den ordinarie verksamheten utan gäller för konst-och kulturaktiviteter som tillförs förskolan, skolan eller den pedagogiska omsorgen genom externa professionellt verksamma konstnärer, kulturutövare och pedagoger. Det kan ske genom att verksamheterna tar in externa kompetenser eller genom besök till konst- och kulturverksamheter.
Skapande projekt/process med koppling till en professionell kulturaktivitet kan ske genom att en professionell kulturaktör håller i projektet/processen eller att skolan/förskolan/pedagogisk omsorg själva arbetar med skapande projekt/process i samband med att eleverna upplever en kulturaktivitet inom det professionella kulturlivet.

Redovisning

Förskola, skola och pedagogisk omsorg skickar efter avslutat skolår in en digital redovisning till kultur-och fritidsenheten. Varje verksamhet skickar in en samlad redovisning för samtliga klasser/årskullar i verksamheten.

Om redovisning uteblir eller om kriterierna för kulturpeng inte uppfyllts blir förskolan, skolan eller den pedagogiska omsorgen återbetalningsskyldig.

Om kriterierna uppfyllts men hela kulturpengen inte använts under året kan verksamheten spara resterande belopp till nästkommande år under förutsättning att den används inom ramen för kulturpeng. Kulturpeng för nästkommande år betalas endast ut om verksamheten har redovisat tidigare års kulturpeng.

Läs mer om kriterier och redovisning (PDF-dokument, 105 kB)

Från och med hösten 2021 gäller dessa riktlinjer

Riktlinjer kulturpeng

Sidan uppdaterades: