Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

De första aktörerna som beviljas stöd ur jubileumspotten

Fyra föreningar och aktörer är de första att få stöd från Nacka kommuns jubileumspott inom ramen för Nacka kommuns 50-årsfirande.

Nu har de första föreningarna och aktörerna i Nacka blivit beviljade stöd från jubileumspotten.

- Det är mycket roligt att se gensvaret från föreningar och organisationer för att medverka i 50-årsfirandet, säger kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius. Jag är imponerad av påhittigheten att hitta spännande och coronavänliga alternativ för att sätta Nacka och Nackaborna i fokus.

De första som beviljats medel ur jubileumspotten är:

  • Älta Centrum Företagarförening tilldelas 50 000 kr i för att samla in minnen från Ältabor och arrangera workshops för barn och unga i Älta. Materialet presenteras i en musikvideo om barn och ungas tankar om framtidens Älta, och i en digital utställning om hur det varit att leva och bo i Älta de senaste 50 åren.
  • Stockholms Teateria tilldelas 50 000 kr i bidrag för att arrangera utomhusföreställningen ”Kärlek på Svindersvik”. Föreställningarna kommer att spelas på Svindersviks Brygghus under perioden maj-juni 2021 för publik utifrån vad pandemiläget tillåter. Föreställningen är specialskriven och knyter an till Nackas historia från 80-talet och framåt.
  • Fisksätra Folkets hus har beviljats 50 000 kr för att tillsammans med kulturhusen i Orminge, Älta och Dieselverkstaden genomföra ett utställningsprojekt av ungdomar där personer som på olika sätt betytt mycket för Nacka porträtteras. Resultatet presenteras både digitalt och i en vandringsutställning på kulturhusen.
  • Östermalms Musik & Kulturskola kommer att belysa Nackas 50-årsjubileum med musik och tal i sin elevkonsert Samklang. De tilldelas 12 000 kr för att filma konserten och skapar därmed möjlighet för fler Nackabor att ta del av konserten.

I samband med att Nacka kommun firar 50 år lanserades en särskild jubileumspott till stöd för kultur- och fritidsaktörer, föreningar och organisationer som vill genomföra en aktivitet eller ett arrangemang under 2021 som riktar sig till Nackaborna. Syftet med stödet är att aktiviteterna ska involvera och engagera Nackaborna och kunna kopplas till att kommunen firar 50 år genom att knyta an till kommunens historia eller framtida utveckling.

Här hittar du mer information om jubileumspotten som en del av Nackas 50 års firande

Sidan uppdaterades: