Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Var med och fira!

Jubileumspotten är ett sätt att skapa möjligheter för fler att bidra och delta i firandet av Nacka 50 år. Syftet är att gemensamt skapa ett år med evenemang, upplevelser och glädje.

Nacka kommun vill under 2021 genom jubileumspotten ge fler möjlighet att bidra och delta i firandet genom att skapa egna kultur- och fritidsarrangemang, aktiviteter eller upplevelser för och tillsammans med Nackaborna. Vi ser gärna att firandet sker över hela året och att får ta plats i hela kommunen!

Jubileumspotten är nu stängd - tack för era fina bidrag!

Intresset har varit stort och de sista ansökningarna har nu kommit in och beviljats (onsdag 13 april). Information om dessa kommer inom kort. Det betyder att jubileumspotten därmed stängs. Vi välkomnar fortsatt era idéer och inspel kring Nackas 50-års firande, skicka e-post till 50@nacka.se

Alla aktörer som beviljats stöd

Nio föreningar och aktörer har fått stöd från Nacka kommuns jubileumspott inom ramen för Nacka kommuns 50-årsfirande.

 • Nacka närradioförening tilldelas 20 000 kronor som bidrag till att producera en serie med korta ljudbilder som speglar händelser, upplevelser och betydelsefulla platser i Nackas historia från 1971 och framåt.

 • Allsångsproffsen tilldelas 20 000 kronor som bidrag till att arrangera en allsång med särskilt fokus på Nacka 50 år på Marcusplatsen i Sickla. Tidigare politiker och Nackprofiler bjuds in och berättar om sitt Nacka i anslutning till allsången, men kommer också vävas in under evenemanget. I allsångshäftet kommer historiska bilder och nedslag beskrivas samt ett teaterstycke om Nacka att spelas upp.

 • Familjecentralen i Fisksätra tilldelas 12 000 kr för att arrangera ett fotoprojekt tillsammans med yngre barn och deras föräldrar i Fisksätra. Bilderna ska skildra små barns upplevelser i sin närmiljö i Fisksätra. Bilderna visas i en utställning där ett Speakers corner inbjuder besökarna att berätta om sina minnen och upplevelser om att bo och leva i Fisksätra.

 • NAV tilldelas 36 000 kronor som bidrag till att arrangera två panelsamtal som blandar tillbakablickar, nutid och framtidsvisioner om Nacka där både politiker och Nackabor bjuds in att samtala kring historiska händelser, viktiga skeenden och framtida visioner. Samtalet livestreamas.

 • Älta Centrum Företagarförening tilldelas 50 000 kr för att samla in minnen från Ältabor och arrangera workshops för barn och unga i Älta. Materialet presenteras i en musikvideo om barn och ungas tankar om framtidens Älta, och i en digital utställning om hur det varit att leva och bo i Älta de senaste 50 åren.

 • Nacka Musikskola tilldelas 50 000 kr för att arrangera en jubileumskonsert för att fira Nacka 50 år. Konserten planeras att genomföras i oktober/november i Nacka Aula. Handlingen kommer att byggas upp kring Nackas historia och framtid genom bildspel, musik och berättande samt kopplas ihop med en utställning där barn får teckna och rita sin bild av Nacka om 50 år.
 • Stockholms Teateria tilldelas 50 000 kr i bidrag för att arrangera utomhusföreställningen ”Kärlek på Svindersvik”. Föreställningarna kommer att spelas på Svindersviks Brygghus under perioden maj-juni 2021 för publik utifrån vad pandemiläget tillåter. Föreställningen är specialskriven och knyter an till Nackas historia från 80-talet och framåt.
 • Fisksätra Folkets hus har beviljats 50 000 kr för att tillsammans med kulturhusen i Orminge, Älta och Dieselverkstaden genomföra ett utställningsprojekt av ungdomar där personer som på olika sätt betytt mycket för Nacka porträtteras. Resultatet presenteras både digitalt och i en vandringsutställning på kulturhusen.
 • Östermalms Musik & Kulturskola kommer att belysa Nackas 50-årsjubileum med musik och tal i sin elevkonsert Samklang. De tilldelas 12 000 kr för att filma konserten och skapar därmed möjlighet för fler Nackabor att ta del av konserten.

Bakgrundsinformation: vem har kunnat söka?

Nackas kultur- och fritidsaktörer samt andra organisationer verksamma i Nacka kommun är välkomna att söka stöd från jubileumspotten för att genomföra en aktivitet/arrangemang under 2021 riktade till Nackaborna, som på något sätt bidrar till Nackas 50-årsfirande.

Ansökan och beslut

Beslut fattas löpande av kultur- och fritidsenheten i Nacka kommun och ansökningar tas emot så länge det finns medel kvar i potten.

Ansökan till jubileumspotten sker via e-tjänst.

Sök jubileumspotten e-tjänst kräver inloggning

För att kunna använda e-tjänsten behövs inloggningsuppgifter.

Skaffa inloggning till e-tjänsten


Vill du vara med?

För att kunna söka medel ur jubileumspotten ska arrangemanget/aktiviteten:

 • Vara öppen för allmänheten.
 • Involvera och engagera Nackaborna.
 • Kunna kopplas till att kommunen firar 50 år som kommun genom att knyta an till kommunens historia eller framtida utveckling.
 • Äga rum i Nacka kommun under 2021.

Förutsättningar

 • Bidrag om maximalt 50 000 kr kan sökas.
 • Symbolen Nacka 50 år ska används enligt Nacka kommuns instruktioner i allt marknadsföringsmaterial för aktiviteten/arrangemanget.
 • Aktiviteter med stöd från potten får ej generera ekonomiskt överskott för anordnaren.
 • Slutredovisning sker senast två månader efter att arrangemanget har slutförts och fylls i digitalt på samma sätt som ansökan.

Tillsammans skapar vi ett firande av, med och för Nackaborna!

Frågor om jubileumspotten

Har du frågor kopplat till ansökan ur jubileumspotten?

Kontakta Sabina Plomin, Utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten.
E-post: sabina.plomin@nacka.se

Sidan uppdaterades: