Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Fryshuset har tilldelats medel för projekt som ska stärka unga

Stiftelsen Fryshuset har beviljats 328 240 kr av Nacka kommun för att genomföra två riktade satsningar inom ramen för Ett drogfritt Nacka för unga. Projekten kommer att genomföras på Fisksätra fritidsgård under hösten och våren.

Satsningen består av två delar. En del handlar om att utbilda unga i Nacka i åldern 17 till 19 år i ledarskap som inkluderar värdegrund, normer och självstärkande arbete. Målet med utbildningen är att den ska ge deltagarna en stärkt självkänsla och ge dem möjlighet att växa genom att prova på nya saker. Ett annat mål är att utbildningen ska ge deltagarna goda meriter och därmed ökade förutsättningar till arbete i framtiden.

Den andra delen handlar om att utöka fritidsverksamheten för barn i åldrarna 10 till 12 år med öppethållande på helgdagar och skollov.

Projektet förväntas bidra till att ungdomarna får en god känslomässig kontakt med andra vuxna än föräldrarna och skapa goda relationer till jämnåriga. Dessutom ska projektet ge en mer meningsfull fritid för unga i Fisksätra och fånga upp unga i behov av stöd genom att nyttja det befintliga samarbetet mellan fritidsgårdar, socialtjänst och skolor.

Projektet genomförs på Fryshusets fritidsgård i Fisksätra.

Ett drogfritt Nacka för unga är Nacka kommuns strategi för arbetet mot ett samhälle för unga som är fritt från narkotika och dopning. Här kan du läsa mer om strategin Ett drogfritt Nacka för unga | Nacka kommun

Sidan uppdaterades: