Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ett drogfritt Nacka för unga

Nacka kommuns strategi Ett drogfritt Nacka för unga anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från narkotika och dopning.

Arbetet med att informera och utbilda om riskerna med alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT, bedrivs på flera nivåer i Nacka.

Alla som arbetar på kommunens uppdrag mot barn och unga har en viktig roll i det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak. Syftet är att få barn och unga att inte börja använda några beroendeframkallande preparat och senarelägga åldern för en eventuell alkoholdebut.

Här kan du läsa Nacka kommuns strategi Ett drogfritt Nacka för unga. (PDF-dokument, 601 kB)

Nacka kommun står även bakom målen i Sveriges nationella ANDT-strategi. Det övergripande målet med den nationell strategin är "Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk."

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om den nationella ANDT-strategin.

Sidan uppdaterades: