Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sök projektstöd för att utveckla kulturskolan

Driver du en kulturskola i Nacka för barn och unga med funktionsnedsättning? Nu kan du söka projektstöd för att utveckla kulturskolan. Stödet kan sökas till och med den 30 oktober.

Projektstödets syfte

Du kan söka stödet för att till exempel testa en ny idé, nya samarbeten, experiment eller sätta upp en tidsbegränsad försöksverksamhet. Syftet med stödet är att utveckla ett anpassat och attraktivt utbud för barn och unga med funktionsnedsättning.

Vem kan söka projektstödet?

Projektet ska bidra till goda förutsättningar för eget skapande inom olika konstuttryck och till ett ökat deltagande för målgruppen. För att kunna söka ska du:

  • Vara en anordnare av en kulturskola inom kommunens kundval
  • Ha tecknat ett avtal med kulturnämnden gällande kulturskoleverksamhet

Målgrupp

Kulturskolan ska rikta sig till målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning mellan 7 och 19 år och unga mellan 20 och 24 år som är, eller har varit, inskrivna i anpassad gymnasieskola.

Här hittar du mer information om projektstödet.

Ansök här Ansökan är öppen 1 september - 30 oktober

Sidan uppdaterades: