Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

I onsdags blev 20 Nackaföreningar beviljade särskilt verksamhetsbidrag. Mer än hälften utav föreningarna kommer att förbättra möjligheten till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Bland annat genom pararidning, funkisdiscon, Para Cheer och andra parasporter. På fritidsnämndens sammanträde beviljades också bidrag för föreningars kommande investeringar och projekt.

Syftet med särskilt verksamhetsbidrag

Särskilt verksamhetsbidrags syfte är att stötta verksamheter som, på ett särskilt betydelsefullt sätt, förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning i Nacka. Bidraget syftar också till att stötta satsningar för folkhälsa och öppen verksamhet. Särskilt verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år.

Ett bredare utbud av fritidsaktiviteter under 2024

Föreningar som har tilldelats bidrag för verksamhet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kommer bidra till ett rikare utbud för målgruppen. Föreningarna kommer bland annat erbjuda olika typer av utflykter, caféträffar, lägerverksamhet under sommaren, löpträning och parasporter så som Funki Skate och Para Cheer.

Bidrag har också beviljats för verksamheter som främjar folkhälsan i Nacka, till exempel för gymnastik, fallskyddsträning för äldre, simundervisning för kvinnor som inte är simkunniga och fortsatt stöd för Friska Nacka-kartan.

Projekt- och investeringsbidrag

Fritidsnämnden beslutade också vilka föreningar som får projekt- och investeringsbidrag i andra omgången 2023.

Projektbidrag

Syftet med projektbidraget är att föreningar ska få möjlighet att genomföra projekt som kan utveckla och höja verksamhetens kvalitet, projektbidraget kan också sökas för att anordna lovverksamhet för barn och unga. Projektbidraget kan sökas två gånger per år.

Föreningar som i denna omgång har tilldelats projektbidraget är: Boo FF, Boo Racketklubb, Darra musik och dans, Järla IF Orientering och skidor, Skuru IK Handboll och Älta Idrottsförening. Bidraget kommer att till exempel att användas för utbilda kvinnliga fotbollsledare, implementera ett digitalt verktyg som kan analysera träningsdata och verksamhet under de tre kommande skolloven.

Investeringsbidrag

Investeringsbidraget syfte är att underlätta för föreningar som behöver renovera eller göra ny-, till- eller ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidraget ska även ge en möjlighet för föreningar att göra underhållsarbeten i egna anläggningar och lokaler. Bidraget kan sökas två gånger per år.

Fritidsnämnden tilldelar fem föreningar investeringsbidrag: Boo Racketklubb, Boo FF, Järla IF Orientering och Skidor, Saltsjöbadens slalomklubb och Compass sportryttarklubb. Bidraget kommer bland annat användas för effektivisering av snöläggning, installation av ledbelysning och mensskyddsboxar.

Här kan du läsa mer om Nackas föreningsbidrag

Här hittar du ett register över föreningar och aktörer i Nacka

Sidan uppdaterades: