Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Föreningsbidrag

Föreningsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar

Här hittar du information om hur du söker investeringsbidrag, lokalt aktivitetsbidrag, projektbidrag och särskilt verksamhetsbidrag.

Nytt system nya rutiner

Vi går nu successivt över till ett nytt digitalt system, Actor Smartbook (ASB) som föreningar ska använda för att söka föreningsbidrag i Nacka kommun.

Vissa av bidragen har också nya riktlinjer. Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna för fritidsnämndens samtliga föreningsbidrag.

 • Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om samtliga bidrag från Nacka kommun.
 • Föreningar som inte är bidragsberättigade kan endast ansöka om projektbidrag och särskilt verksamhetsbidrag.

Nedan följer instruktioner för hur respektive ansökan ska gå till.

Så blir ni en bidragsberättigad förening

Första steget till att bli bidragsberättigade är att registrera föreningen i Nacka kommuns bokning- och bidragssystem genom att klicka på ’Ny förening’ på startsidan. När registreringen är godkänd får ni ett mejl från Nacka kommun.

Föreningen kan sedan ansöka om att bli en bidragsberättigad förening i Nacka kommun via ansökningsformuläret. Ansökan om att bli bidragsberättigad förening kan ske när som helst under året.

När föreningen har blivit godkänd kan ansökningar till samtliga bidrag göras. Föreningen kommer även att erhålla subventionerade taxor vid bokning i Nacka kommuns lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet.

Klicka här för att komma till boknings- och bidragssystemet ASB och registrera er förening och skicka sedan in ansökan om att bli en bidragsberättigad förening.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget är ett närvarobaserat stöd till bidragsberättigade föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar 7–20 år samt för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitetsbidraget kan sökas löpande, med två hållpunkter för sista ansökningsdag under året:

 • den 25 februari (för aktiviteter under perioden juli till december föregående år)
 • den 25 augusti (för aktiviteter under perioden januari till juni innevarande år).

För att ert bidrag inte ska riskera att reduceras vill vi särskilt uppmana er att göra er närvarorapportering och skicka in ansökan så snart som möjligt.

Ansökan sker i kommunens bokning- och bidragssystem ActorSmartBook. Är föreningen med i Riksidrottsförbundet (RF) börjar ansökan i Idrottonline.

Ansökan för föreningar som är med i RF

De föreningar som är med i RF och söker via Idrottonline behöver:

 1. Skapa en kommunfil via IdrottOnline
 2. Godkänna att Nacka kommun hämtar kommunfilen från Idrottonline
 3. Logga in i ASB med BankID, klicka på ’Mina sidor’ – ’Bidrag’ och skicka sedan in en ansökan till kommunen.

Mer information om hur du skapar en kommunfil via Idrottonline hittar du här. Vid frågor kontaktar du Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp, ring 08 – 699 61 50 eller mejla till lok@rfsisu.se

Ansökan för föreningar som inte är med i RF

 1. De föreningar som inte söker via Idrottonline behöver
  precis som tidigare logga in i ApN och skicka in periodrapporten.
 2. För nästkommande period (1 januari till och med 31 juni 2023) ska närvarorapportering och ansökan ske i ASB. Instruktioner för hur närvarorapportering och ansökan ska göras finns under föreningens ’Mina sidor’. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Projektbidrag

Syftet med projektbidraget är att föreningar ska få möjlighet att genomföra projekt som kan utveckla och höja verksamhetens kvalitet, samt att genomföra lovverksamhet för barn och unga.

Projektbidraget kan även sökas av föreningar eller organisationer som inte är bidragsberättigade. Det gäller om projektet är riktat mot barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning och dessutom bedöms ha förutsättningar att övergå i en ordinarie verksamhet.

Projektbidrag kan sökas två gånger per år. Bidrag ska sökas i god tid innan projektet startar.

 • Ansökningsperiod1: 1 januari – 25 februari. Ansökan ska avse projekt som föreningen planerar starta under halvåret efter.
 • Ansökningsperiod 2: 1 juli – 25 augusti. Ansökan ska avse projekt som föreningen planerar starta under halvåret efter.

Projektbidrag för lovverksamhet

Under årets första ansökningsperiod kan ni ansöka om medel för att arrangera lovaktiviteter under sommar- och höstlov. Under årets andra ansökningsperiod kan du ansöka om medel för att arrangera lovaktiviteter under jul-, sport- och påsklov.

Klicka här för att söka projektbidrag i vårt bokning- och bidragssystem ActorSmartBook (ASB).

Gör så här:

 1. Gå in på Mina sidor
 2. Logga in med BankID
 3. Klicka på bidrag

Investeringsbidrag

Investeringsbidraget ska underlätta för föreningar att renovera eller göra ny-, till- eller ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidraget ska även ge en möjlighet för föreningar att göra underhållsarbeten i egna anläggningar och lokaler.

En förening beviljas högst 50 000 kronor för en investering i sin anläggning eller lokal per ansökningstillfälle.

Investeringsbidraget kan sökas två gånger per år och ska sökas i god tid innan byggnationen påbörjas.

 • Ansökning 1: Senast 25 februari
 • Ansökning 2: Senast 25 augusti

Klicka här för att söka investeringsbidrag i vårt bokning- och bidragssystem.

Gör så här:

 1. Gå in på Mina sidor
 2. Logga in med BankID
 3. Klicka på bidrag

Särskilt verksamhetsbidrag

Det särskilda verksamhetsbidraget ska stötta verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning i Nacka kommun. Ytterligare syften med bidraget är att stötta satsningar för folkhälsan och öppen verksamhet. Bidraget kan bli aktuellt när aktivitetsbidraget inte kan beviljas eller inte står i relation till kostnaderna för den bidragsberättigade verksamheten.

Hur mycket kan föreningen/organisationen få i verksamhetsbidrag?

 • Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade verksamhetskostnader. Bidragets storlek begränsas av fritidsnämndens budget.

När kan föreningen/organisationen söka verksamhetsbidrag?

 • Verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år. Ansökan ska avse verksamhet som planeras att bedrivas under efterföljande kalenderår.

Ansökan ska vara inne senast den 25 augusti.

Efter beviljad ansökan ska föreningen redovisa hur de beviljade bidragen använts och hur verksamheten nått de uppsatta målen.

Klicka här för att söka verksamhetsbidrag i vårt boknings- och bidragssystem ActorSmartBook (ASB).

Gör så här:

 • Gå in på Mina sidor
 • Logga in med BankID
 • Klicka på bidrag

Läs riktlinjerna för föreningsbidrag här. (PDF-dokument, 191 kB)

Sidan uppdaterades: