Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Svindersvik blir ett byggnadsminne

Idag förklarade Länsstyrelsen det välbevarade sommarnöjet i Svindersvik som ett byggnadsminne. Det innebär att platsen och byggnaderna nu skyddas enligt kulturmiljölagen för att även framtidens Nackabor ska kunna ta del av kulturarvet mitt i det moderna Nacka.

Byggnadsminnen berättar något om vår historia

Ett byggnadsminne är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen och synsätt i olika tider. Byggnadsminnen ger människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad ska skyddas som byggnadsminne. Länsstyrelsen har ansvar över tillsyn av byggnadsminnen och tar i samband med nya beslut fram bestämmelser för hur varje byggnadsminne ska vårdas och underhållas samt vad som inte får ändras.

Svindersvik är en sommarherrgård, som är för litet för att kallas slott eller herrgård och ett av Nackas äldsta bevarade sommarnöjen. Det är en exklusiv föregångare till grosshandlarvillorna och våra dagars sommarstugor. Sommarnöjet Svindersvik består av flera byggnader, park och trädgård och är en av Sveriges bäst bevarade rokokoanläggningar. Sedan 1949 äger Nordiska museet Svindersvik.

Svindersviks historia

Svindersvik byggdes i början av 1740-talet för bruksägare Claes Grill. Grill var en inflytelserik och förmögen köpman och blev även direktör i svenska Ostindiska Kompaniet. Den gula huvudbyggnaden som syns i bilden ovan ritades av den kända arkitekten Carl Hårleman. Läs mer om Svindersviks historia här

Vill du upptäcka Nackas byggnadsminne på insidan?

Under sommarperioden kan du följa med på en visning av Svindersvik. På Nordiska museets webbplats kan du läsa mer om när årets visningar drar igång.

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens beslut

Sidan uppdaterades: