Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad kostar det att åka på kollo

När man åker på kollo betalar vårdnadshavare en kolloavgift till Nacka kommun. Det är kommunfullmäktige som beslutat om vad det ska kosta att åka på kollo.

Vad det kostar att åka kollo beror på familjens inkomst, hur många barn från hushållet som åker på kollo och hur många dagar som barnet är på kollo. Det finns fem olika nivåer och även en syskonrabatt.

Här ser du avgiften per barn och dag 2024

Familjens sammanlagda inkomst före skatt

Avgift per dag och barn

Nivå 1

 0 till 20 000 kronor/månad

80 kronor/dag

Nivå 2

 20 001 kronor till 30 000 kronor/månad

120 kronor/dag

Nivå 3

30 001 kronor - 42 000 kronor /månad

250 kronor /dag

Nivå 4

42 001 kronor till 52 000 kronor /månad

350 kronor/dag

Nivå 5

52 001 kronor eller mer per månad

370 kronor/dag

Syskonrabatt

Om fler barn från samma familj åker på kollo får man syskonrabatt. Rabatten blir då 20 procent avdrag på priset för andra syskonet och 30 procent avdrag på priset för tredje syskonet.

Med inkomst före skatt menas den sammanlagda inkomsten för båda vårdnadshavarna före skatt.

Observera att taxan gäller för barn och ungdomar som är folkbokförda i Nacka kommun och som tilldelats kolloplats av kommunen. Andra kommuner, som också har avtal om kolloplatser på Rånö eller Barnens ö kan ha en annan taxa.

Om man åker hem i förväg eller inte vill åka på kollo

När vårdnadshavaren har tacka ja till den plats man blivit erbjuden så förbinder vårdnadshavaren sig att betala för kolloplatsen, även om man får förhinder eller inte vill åka på kollo.

Om barnet åker hem tidigare från kollo eller blir hemskickat betalas inga pengar tillbaka. Om barnet däremot blir sjuk och inte kan vara kvar på kollo får vårdnadshavaren tillbaka pengarna för sjukperioden. Ett läkarintyg ska då skickas till Nacka kommun.

Om man vill åka på ett kollo/kollogård som Nacka kommun inte har platser på

Om barnet vill åka på ett kollo som inte finns med i Nacka kommuns kolloutbud så får man söka det på egen hand. Det är bara kollon som kommunen har avtal med som går att söka via Nacka kommuns hemsida.

Sidan uppdaterades: