Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om kollo

Här hittar du frågor och svar om kollo. Om du inte hittar svar på dina frågor kan du ringa Nacka kommun, telefon: 08-718 80 00.

Hur ansöker jag om kolloplats?

Svar: Ansökan görs via kommunens bokningssystem, som du hittar här.

 • Steg 1: Registrera ett konto i ASB (bokningssystem)
 • Steg 2: Ansök om den kolloplats ni är intresserade av

Steg 1: Registrera ett konto i ASB

 1. Gå till startsida för ASB
 2. Klicka på ikonen ”Ny kund”
 3. Klicka på ”Inloggningsportal”
 4. Välj inloggningsmetod i listan, som privatperson kan du välja mellan:
  1. BankdID eller MobiltBankID
  2. Freja eID+
 5. Identifiera dig med vald inloggningsmetod
 6. Klicka på ”Lägg till privatperson”
 7. Fyll i alla uppgifter i formuläret, läs och godkänn användarvillkoren och tryck sedan på ”Skapa användare”
 8. Tryck på ”OK”
 9. Klicka på ditt namn under ”Privatperson”
 10. Nu är ditt konto skapat och du kan gå tillbaka till startsidan genom att klicka på kommun-loggan i vänstra hörnet.

Steg 2: Ansök om den kolloplats ni är intresserade av

 1. När du har registrerat ett konto kan du klicka på ikonen ”Kollo”
 2. Fyll i alla uppgifter i ansökningsformuläret

Fyll i en ansökan per barn. Vill du ansöka om plats för flera barn ska du öppna ett nytt formulär för varje nytt barn.

Ansökningstid är från 13 februari klockan 10.00 till 10 mars klockan 23.59. Därefter görs en fördelning av kolloplatserna.

Det är bra att veta att de flesta söker kolloplats i början eller i slutet av sommaren vilket kan göra det svårare att få plats under dessa perioder.

Du kan få hjälp med ansökan på närmaste bibliotek eller i receptionen på Nacka stadshus.

Har du frågor kring din ansökan, hör av dig till 08 - 718 80 00 eller e-post info@nacka.se.

Observera att olika kommuner kan ha olika regler och rutiner för hur man ansöker om plats på kollo. Det som står på den här hemsida gäller endast för dig som söker plats genom Nacka kommun.

Hur ansöker jag om kollo om mitt barn har skyddad identitet eller om jag saknar BankID?

Svar: Om du och/eller ditt barn har skyddad identitet är det viktigt för er att fundera på vilka uppgifter som ni lämnar till Nacka kommun för att vi ska kunna hantera er kolloansökan.

Vi behöver ett förnamn, tilltalsnamn eller smeknamn på barnet, som anordnaren får kalla barnet för på kollot. Det fungerar inte att ge ett barn utan ett namn en kolloplats. Däremot är det okej att inte ange något efternamn. Vi behöver också veta vilket år barnet är född, vilket årskurs barnet går i samt om det är flicka eller pojke (om det inte framgår av förnamn eller smeknamn). Föräldern måste även kunna lämna en kontaktadress dit anordnaren kan skicka ytterligare information, till exempel erbjudande om plats och tider. Kontaktadressen kan vara en e-postadress och det måste inte framgå något namn i e-postadressen. Du som förälder måste också ange hur du vill betala kolloavgiften, till exempel om det fungerar med direktbetalning via nacka.se eller om betalning ska faktureras via Skattemyndigheten. I regel har en person med skyddad identitet redan en lösning för hur den vill ta emot fakturor.

Har du frågor om hur du ansöker om kolloplats vid skyddad identitet eller om du saknar BankID hör av dig till bokningen på Nacka kommun telefon 08-718 80 00 eller via e-post: bokningfritid@nacka.se

När får man veta om man har fått en kolloplats?

Svar: Erbjudande om kolloplats skickas ut via e-post i mitten av april.

När du fått ett erbjudande har du åtta dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen. Om ditt barn inte kan åka på kollo tackar du nej till erbjudandet och platsen erbjuds till annan sökande.

Om du tackar ja till erbjudandet blir din bokning av kolloplats bindande och du får ett e-postmeddelande om att betala deltagaravgiften innan du åker på kollo.

Hur görs tilldelningen av kolloplatserna?

Svar: Kolloarrangörerna ansvarar för tilldeningen av kolloplatserna. Målet är att skapa så bra kollogrupper som möjligt genom att ha en jämn fördelning mellan olika åldrar, kön och mellan dem som åker själva och de som åker med vänner.

När på sommaren är det lättast att få plats?

Svar: Det är lättast att få plats i mitten av sommaren. I början och i slutet av sommaren vill flest barn åka på kollo. Om du kan tänka dig att åka på kollo i mitten av sommaren ökar dina chanser att få en kolloplats.

Vem ansvarar för kolloverksamheten?

Svar: Fritidsnämnden i Nacka kommun är ansvarig för den kolloverksamhet som kommunen har upphandlat och finansierar. Det betyder att kommunen granskar verksamheten och följer upp att den fungerar så som kommunen beslutat.

Respektive kolloarrangör ansvarar för innehållet och den dagliga verksamheten. Kolloverksamheten administreras av kommunen. Det betyder att kommunen svarar för information på kommunens hemsida, ansökningar, avgifter och fakturor. Kommunfullmäktige beslutar om kollotaxan.

Kan mitt barn få extra stöd?

Svar: Ja, ditt barn kan få extra stöd under vistelsen på kollo. Hör av dig till Nacka kommun om ditt barn behöver extra stöd.

Har du rätt till LSS-stöd och vill åka på kollo?

Ta kontakt med en handläggare på omsorgsenheten via kommunens telefoni, telefonnummer 08-718 80 00

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse för dig som har stora stödbehov

Vilken dag kan man senast skicka in ansökan?

Svar: Söndag den 10 mars. Därefter börjar kolloplatserna fördelas.

Hur ska avgiften betalas?

Svar: Efter att du tackat ja till din plats kommer du att kunna betala din kolloavgift via Nacka kommuns hemsida. Betalningen görs innan du åker på kollo. När man har tackat ja till erbjuden kolloplats har man gjort en bindande bokning. Det innebär att man inte längre kan avanmäla sig utan särskilda skäl. Om man blir sjuk och inte kan åka på kollo ska man anmäla detta till kolloarrangören med kopia till Nacka kommun och även skicka med ett läkarintyg.

När får jag mer information?

Svar: Om ni har fått ett erbjudande om en kolloplats och tackat ja till platsen kommer kolloarrangören att kontakta vårdnadshavaren för att ge mer information kring ert barns kollo.

Varje kolloarrangör kommer även att skicka ut information om hur resan till kollogården går till, vad man ska ha med sig för utrustning med mera. Arrangören skickar även ut en kontaktblankett där du som vårdnadshavare kan informera personalen på kollot om ditt barns olika behov.

Vem får åka på kollo?

Svar: Barn som under vårterminen går i årskurs 4–9 och är folkbokförda i Nacka kommun kan ansöka om kolloplats. Andra kommuner kan ha andra åldersgränser.

Man kan endast söka kolloplats genom att fylla i en digital ansökan på kommunens hemsida. Vi tar inte emot ansökningar per telefon eller på pappersblankett. Vill du ha hjälp att fylla i ansökan på hemsidan, besök närmaste bibliotek, fritidsgård eller Nacka stadshus.

Hur bor och äter man på kollo?

Svar: På kollo bor man ofta tillsammans, fyra till sex barn i ett rum. I samma hus finns alltid en ledare som barnen kan vända sig till vid behov. Både barn och ledare hjälps åt med att utföra praktiskt arbete på kollogården, till exempel matlagning och städning. På vissa kollogårdar finns endast torrdass. Kontakta din kollogård om du vill veta mer.

På kollo får man tre lagade mål mat om dagen, frukost, lunch och middag. Dessutom får man mellanmål och kvällsmål. När man fått en kolloplats är det viktigt att anordnaren får veta om ditt barn behöver specialkost.

Får man åka på samma kollo som sina kompisar?

Svar: Önskemål om att åka tillsammans med en kompis uppfylls så långt det går. Vi kan inte lova att alla som vill åka tillsammans (kompisar eller syskon) kommer att få plats på samma kollo eller får plats under samma period. I ansökan kan du ange vilken/vilka kompisar du vill åka med. Glöm inte att skriva namn och födelsenummer på de kompisar du vill åka med.

Observera att det är viktigt att dina kompisar anger samma kollogård och datum.

Hur går resan till kollo till?

Svar: Kollogården ansvarar för resan till och från kollot. En ledare från kollogården åker alltid med. Resan till kollo kan exempelvis ske med SL-buss eller inhyrd buss. Mer detaljerad information om resorna ges av kolloarrangören.

Hur fungerar det om jag vill ha plats på ett annat kollo?

Svar: Nacka kommun har upphandlat kollo på Barnens ö. Kolloarrangörerna har ett antal platser på olika kollogårdar för barn och ungdomar från Nacka. Under 2024 har vi även möjlighet att erbjuda ett tjugotal platser på Rånö seglarläger.

Om du vill ha plats för ditt barn på ett kollo som Nacka kommun inte har avtal med får du själv kontakta kolloarrangören. Du betalar då hela avgiften själv. Du kan alltså inte få någon form av kollopeng för att finansiera mellanskillnaden som kan bli mellan en egen kolloavgift och det som en kolloarrangör vill ha betalt. De kolloarrangörer som kommunen inte har avtal med avgör själva vad de vill ha betalt av föräldrar.

Sidan uppdaterades: