Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Provtagning för kommunala verksamheter

Kommunalt styrda livsmedelsverksamheter i Nacka ska använda sig av det laboratorium som kommunen har avtal med, Eurofins. Burkar för livsmedelsanalys, tryckplattor för rengöringsprovtagning och flaskor för provtagning av is eller vatten beställs direkt på laboratoriets webbplats: www.eurofins.se eller via företagets kundservice på tfn +46 (0)10 490 8310.

Provtagningsmaterialet skickas till dig med post. Anvisning för hur du ska ta provet finns på laboratoriets webb.

När du tagit provet kan du antingen lämna in det på laboratoriets inlämningsställen, skicka det till laboratoriet med posten eller boka hämtning via laboratoriet. Se laboratoriets webbplats www.eurofins.se för mer information om inlämning av prover. Sedan den 1 oktober 2019 går det inte längre att lämna in prover i receptionen i Nacka kommuns stadshus.

Priser

För den provtagning livsmedelsföretagare gör i sin egenkontroll betalar företagarna själva. För aktuella priser och analyser gå in på www.eurofins.se eller kontakta Eurofins kundservice på tfn +46 (0)10 490 8310.

Sidan uppdaterades: