Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jag har ett pågående ärende

Har du gjort en ansökan eller anmälan i ett byggärende? Då kan du gå in här för att se handlingarna, göra kompletteringar med mera.

Mina byggärenden

Om du har ett pågående byggärende kan du följa din ansökan i e-tjänsten "Mina byggärenden". I tjänsten kan du hämta alla dokument digitalt, läsa konversation med din handläggare och se noteringar om vad som hänt i ärendet. Händelserna sorteras så att de senaste visas först. Om du har flera pågående ärenden får du först välja vilket det gäller.

För att använda den här och andra e-tjänster behöver du logga in med e-legitimation.
Läs om e-legitimation

Mina byggärenden Till e-tjänsten


Komplettera ditt ärende

Har du fått en begäran om att du behöver komplettera något i ett byggärende? Eller vill du själv komplettera genom att skicka in ytterligare dokument? Här finns en e-tjänst för det.

Komplettera byggärende Till e-tjänsten


Skicka ett meddelande till din handläggare

Vill du ta upp en fråga med din handläggere? Här finns en enkel tjänst för det.

Om du vill skicka med nya dokument ska du i stället använda tjänsten för att komplettera byggärende.

Meddelande till handläggare Till e-tjänsten


Ta del av beslut i dina ärenden

Via den här tjänsten kan du hämta kommunens olika beslut (bygglov, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked) och de ritningar som tillhör besluten. Du som är kontrollansvarig kan hämta samma dokument om dina ärenden I Nacka.

Ta del av beslut Till e-tjänsten


Vill du göra ändringar i ett befintligt bygglov?

Det finns inget i Plan- och bygglagen (PBL) som heter ändring av beviljat bygglov. Om du under byggtiden vill göra ändringar i ditt beviljade bygglov och ändringen är så stor att det hade varit bygglovspliktig om byggnaden redan stått på platsen, måste du söka om ett nytt bygglov eftersom det krävs ett nytt beslut.


Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller få en annan placering. Ärendet hanteras som en vanlig bygglovsansökan och en ny ansökan skickas in via e-tjänsten. Om du är osäker på om åtgärden kräver bygglov kan du kontakta din handläggare.

Meddelande till handläggare Till e-tjänsten
E-tjänst Bygg för att söka lov och anmäla


Boka tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd

Om du har ett pågående byggärende och behöver boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

Boka tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd Till e-tjänsten


Ansök om att få slutbesked

När arbetet är klart behöver du ett slutbesked innan du får ta byggnaden i bruk. Du kan ansökan om slutbesked via vår e-tjänst. I tjänsten kan du också hämta de beslut som visar vilka dokument du behöver skicka med.

Ansökan om slutbesked Till e-tjänstenSidan uppdaterades: