Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygglov

Mina byggärenden

Här kan du följa din ansökan, hämta dokument, läsa konversation med din handläggare och se noteringar om vad som hänt i ärendet.

Mina byggärenden


Komplettera ditt ärende

Komplettera byggärende


Skicka ett meddelande till din handläggare

Här kan du ta upp en fråga med din handläggare.

Om du vill skicka med nya dokument ska du i stället använda tjänsten för att komplettera byggärende.

Meddelande till handläggare


Ta del av beslut i dina ärenden

Ta del av beslut


Vill du göra ändringar i ett befintligt bygglov?

Om du ska göra en ändring i ett beviljat bygglov och ändringen är bygglovspliktig så behöver du skicka in en helt ny ansökan om bygglov.

Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller få en annan placering. Ärendet hanteras som en vanlig bygglovsansökan och en ny ansökan skickas in via e-tjänsten. Om du är osäker på om åtgärden kräver bygglov kan du kontakta din handläggare.Meddelande till handläggare
Bygglovansökan eller anmälan


Boka tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd

Boka tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd


Ansök om att få slutbesked

När arbetet är klart behöver du ett slutbesked innan du får ta byggnaden i bruk. Här skickar du in din ansökan om slutbesked. Här kan du också se vilka dokument du behöver skicka in.

Ansökan om slutbeskedSidan uppdaterades: