Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

April

E-tjänster för dig som har ett pågående byggärende

Som en del i kommunens arbete mot en bättre service erbjuder vi nu digitala tjänster som förenklar när du har ett pågående byggärende. Webbinformationen har också kompletterats med tydliga checklistor för vanliga byggfrågor.

Om du har ett pågående byggärende kan du via våra nya e-tjänster följa ditt ärende, göra kompletteringar, skicka meddelande till din handläggare eller ansöka om slutbesked. För att använda tjänsterna krävs e-legitimation, som också är ett skydd för uppgifterna du lämnar.
Du hittar de nya e-tjänsterna för pågående byggärenden här
Om e-legitimation

Har du fått ett brev hem som säger att du som granne kan lämna synpunkter om en bygglovsansökan? Det finns en ny e-tjänst även för det.
E-tjänster för grannar

Om bygglov, attefallsåtgärder och andra byggfrågor
Checklistor samlade

Sidan uppdaterades: