Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ta del av handling

Vi har digitaliserat en stor del av vårt arkiv så du själv kan söka bland handlingarna.

Vårt bygglovsarkiv

Här kan du se och hämta ritningar i ärende från 2016 i vårt bygglovsarkiv genom att söka på fastighetsbeteckningar eller gatuadresser.

För att ta del av handlingar i ett pågående ärende måste ett beslut ha tagits på ärendet alternativt att ärendet kungjorts i post och inrikes tidningar.

Efterfrågar du äldre ritningar/handlingar mellan 1940 och 2016 använd då denna e-tjänst.

Ta del av beslut

Beslut om byggärenden hos grannar

När kommunen fattat beslut i ett ärende där du haft rätt att lämna synpunkter kan du använda en e-tjänst för att ta del av beslut. Du kan se olika typer av lov (bygglov, marklov, rivningslov) och de ritningar som hör till beslutet.

Om ett beslut har gått emot dina önskemål ska du få brev om det till din postadress. Det går inte att överklaga ett beslut via e-tjänsten.

Rätt att yttra dig - när gäller det?

Du får som granne hem ett brev när du har möjlighet att lämna synpunkter om en ansökan till ett byggprojekt. För att kommunen ska ta hänsyn till synpunkterna måste svaret komma in under en viss tidsperiod. Sista datum framgår av brevet.

Om du har fått ett brev om rätt att lämna synpunkter svarar du enklast genom vår e-tjänst. Du kan då hämta dokument om byggförslaget och skicka ditt svar direkt genom e-tjänsten. Dokumenten går bara att hämta under den tid du har möjlighet att svara.

För att kunna använda tjänsten behöver du ha en e-legitimation.
Läs mer om e-legitimation

Lämna synpunkter som granne

Sidan uppdaterades: