Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jag är granne

Som granne har du ibland rätt att lämna synpunkter om en bygglovsansökan. Gör det här via vår e-tjänst! Du kan senare se vilka beslut kommunen har fattat.

Rätt att yttra dig - när gäller det?

Du får som granne hem ett brev när du har möjlighet att lämna synpunkter om en ansökan till ett byggprojekt. För att kommunen ska ta hänsyn till synpunkterna måste svaret komma in under en viss tidsperiod. Sista datum framgår av brevet.

Om du har fått ett brev om rätt att lämna synpunkter svarar du enklast genom vår e-tjänst. Du kan då hämta dokument om byggförslaget och skicka ditt svar direkt genom e-tjänsten. Dokumenten går bara att hämta under den tid du har möjlighet att svara.

För att kunna använda tjänsten behöver du ha en e-legitimation.
Läs mer om e-legitimation

Lämna synpunkter som granne Till e-tjänsten


Beslut om byggärenden hos grannar

När kommunen fattat beslut i ett ärende där du haft rätt att lämna synpunkter kan du använda en e-tjänst för att ta del av beslut. Du kan se olika typer av lov (bygglov, marklov, rivningslov) och de ritningar som hör till beslutet.

Om ett beslut har gått emot dina önskemål ska du få brev om det till din postadress. Det går inte att överklaga ett beslut via e-tjänsten.

Beslut om grannes byggärende Till e-tjänsten


Kungörelser av beslut om bygglov och förhandsbesked

När ett beslut om lov eller förhands­besked har fattats kungörs (meddelas) detta i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Här finns alla beslut som är fattade från och med den 2 maj 2011 och framåt.

Välj en tidsperiod och skriv "Nacka" som uppgiftslämnare för att få en lista. Du kan normalt se vad ärendet gäller, fastighetsbeteckning och ett ärendenummer. Vänd dig till Stadsbyggnadsservice om du vill läsa handlingarna.
Kungörelser enligt plan- och bygglagen, sökning

Sidan uppdaterades: