Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi har digitaliserat en stor del av vårt arkiv så du själv kan söka bland handlingarna. För att handlingar från ett ärende ska synas i e-tjänsten måste ett beslut ha tagits i ärendet alternativt att en kungörelse publicerats.

Ta del av handling

.

Rätt att yttra dig

Du får som granne hem ett brev när du har möjlighet att lämna synpunkter om en ansökan till ett byggprojekt. För att kommunen ska ta hänsyn till synpunkterna måste svaret komma in under en viss tidsperiod. Sista datum framgår av brevet.

Om du har fått ett brev om rätt att lämna synpunkter svarar du enklast genom vår e-tjänst. Du kan då hämta dokument om byggförslaget och skicka ditt svar direkt genom e-tjänsten. Dokumenten går bara att hämta under den tid du har möjlighet att svara.

Lämna synpunkter som granne

.

Kungörelse

När ett beslut om lov eller förhandsbesked fattas kungörs, det vill säga meddelas, detta i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).

Hitta kungörelser

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

  1. Gå till Post- och Inrikes Tidningars webbplats.
  2. När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.
  3. Klicka på "Avancerad sökning".
  4. I rullistan för "Ämnesområde" väljer du "Kungörelse enligt plan- och bygglagen".
  5. Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.
  6. Klicka på "Sök".

Sidan uppdaterades: