Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

STADSBYGGNADSSERVICE
Stadsbyggnadsservice svarar på allmänna frågor om bygglov, planering, miljö, lantmäteri och även övriga frågor inom stadsbyggnadsprocessen. Söker du ritningar, bygglovhandlingar eller vill få en detaljplan skickad? Då är det smidigast att du kontaktar oss via e-post. Uppge fastighetens adress eller fastighetsbeteckning. Gäller din fråga ett pågående ärende, ber vi dig kontakta din handläggare.

E-post: stadsbyggnad@nacka.se
Läs mer om Stadsbyggnadsservice

Enligt Nacka kommuns policy återkopplar vi ert ärende senast inom 48 timmar.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Fastighetsbildning
Kontakta i första hand Stadsbyggnadsservice, se kontaktuppgifter ovan.

LANTMÄTERIENHETEN
Mät-, kart- och GIS-grupperna, samt frågor om adresser och lägenhetsregistret
Telefon: 08-718 80 00
E-post: lantmateri@nacka.se

BESTÄLLNING AV INSKRIVNINGSHANDLINGAR
Inskrivningshandlingar, avtalsservitut, lagfarter mm, från juni 2008 eller senare hanteras av fastighetsinskrivningen vid den statliga lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet.

Telefon: 0771-63 63 63
E-post: fastighetsinskrivning.norrtalje@lm.se
Hemsida: www.lantmateriet.se

Inskrivningshandlingar från maj 2008 eller tidigare hanteras av Riksarkivet.
Telefon: 010-476 80 00
E-post: riksarkivet@riksarkivet.se
Hemsida: www.riksarkivet.se

Sidan uppdaterades: