Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lantmäterimyndigheten - ändra eller dela fastigheter

Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun hjälper dig att ändra eller dela fastigheter, bilda servitut eller gemensamhetsanläggningar.

Begränsningar i handläggning inom Lantmäteriets tjänster

För närvarande saknar vi tillgång till lantmäterihandlingar, vilket påverkar kommunens framställning av nybyggnadskartor och handläggning av lantmäteriförrättningar hos Nackas kommunala lantmäterimyndighet.

Läs mer om hur det påverkar dig.

Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun

Det är till oss på lantmäterimyndigheten i Nacka du vänder dig för att ändra, lägga ihop eller dela en fastighet, bilda servitut eller gemensamhetsanläggningar inom Nacka kommun. Allt det gör vi genom så kallad lantmäteriförrättning.

Bra att veta:

Nacka kommun är en av 39 kommuner i Sverige som har en egen kommunal lantmäterimyndighet (KLM).

Statliga Lantmäteriet

Statliga Lantmäteriet handlägger lantmäteriförrättningar inom de kommuner som inte har en egen lantmäterimyndighet.
(I vissa undantagsfall kan statliga Lantmäteriet handlägga lantmäteriförrättningar i Nacka kommun).
Läs mer på statliga Lantmäteriets webbplats

Sidan uppdaterades: