Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Öppen geodata

Vi tillhandahåller ortofoton, höjdkurvor, LAS-data, stompunkter och en terrängmodell som öppen data. Under hösten 2023 kommer vi publicera ytterligare datamängder från vår webbkarta.

Våra öppna geodata finns att ladda ner från infobank http://infobank.nacka.se/Ext/oppnadata/

För närvarande finns Ortofoto från 2022, höjdkurvor, LAS-data, stompunkter och en terrängmodeller (grid och TIN) som öppen data. Ett vektorlager som visar utegym i Nacka är den första av en rad informationslager som kommer öppnas under hösten 2023.

Ortofoton och LAS-data är indelade efter ett rutnät för att datan ska kunna laddas ner i hanterliga format, en pdf som visar rutnätsuppdelning finns i mappen med öppen geodata, infobanken. LAS-data är så pass tungt att det krävs programvara för GIS för att kunna bearbeta den.

Om du behöver en bakgrundskarta i ditt kartprogram när du hanterar nedladdad data finns våra wms'er över Nacka att tillgå:

WMS: https://gwc.nacka.se/geowebcache/service/wms?

WMTS: https://gwc.nacka.se/geowebcache/service/wmts?&tiled=true

För mer information om våra öppna geodata hänvisar vi till den metadata som ligger i mappen för respektive dataslag.

Användarvillkor

Creative commons CC0 1.0 Universiell.

Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter. Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

Friskrivning

Nacka kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Nacka kommun till konsumenten. Nacka kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Sidan uppdaterades: