Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Beställning av mättjänster

Nacka kommun utför bland annat gränsutvisningar, fin- och grovutstakningar och lägeskontroller. Dessa tjänster kan du nu beställa i våra e-tjänster direkt på webben.

För uppdrag som utsättning eller utvisning av gräns har du möjlighet att anlita en privat konsult. Mätkonsulter som anlitas för mätningstjänster inom Nacka kommun måste ha mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer.

E-tjänst Beställning av kartor och mätuppdrag


Om du behöver hjälp med beställningen är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00.

Avgifter för mättjänster

Avgifter 2024

GRÄNSUTVISNING

Gränsutvisning av fastighetsgräns med träläkt

Fastighetsgränser med ursprung efter 1960, 1-4 punkter

8125 kr (6 500 kr ex moms)

Fastighetsgränser med ursprung före 1960 samt fastighetsgränser med komplicerade förhållanden eller osäkra gränser, 1-4 punkter

10 000 kr (8 000 kr ex moms)

Vid fastigheter med ett större antal punkter för påvisning kan ett enhetspris överenskommas alternativt överenskommelse om tidsdebitering

Enhetspris/timdebitering

LÄGESKONTROLL

Lägesintyg för bygglov. Lägeskontroll av byggnation, utförs på form innan gjutning. För äldre bygglov på färdig fasad. Vid lägeskontroller ingår inte kvalitetsgranskning eller fältkontroll av fastighetsgränser

Lägeskontroll av tillbyggnad och nybyggnad av komplement-byggnad som är mindre än 50 m2, upp till 8 punkter, samt lägeskontroll av mur, mast, pool, plank, brygga

6250 kr (5 000 kr ex moms)

Lägeskontroll av nybyggnad av huvudbyggnad eller vid tillbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad som är större än 50 m2, upp till 8 punkter

7500 kr (6000kr ex moms)

För lägeskontroller av byggnation med ett större antal punkter eller lägeskontroller som kräver utredningsarbete kan ett enhetspris överenskommas alternativt överenskommelse om tidsdebitering. Exempel på utredningsarbete kan vara att det på grund av otydligt jämförelsematerial (utstakningskoordinater, bygglovshandlingar) uppstår merarbete. För lägeskontroller där Lantmäterienheten utfört utstakning reduceras priset med 40 % förutsatt lägeskontrollen utförs inom ett år från den tidigare utstakningen. Vid lägeskontroller ingår inte kvalitetsgranskning eller fältkontroll av fastighetsgränser

Enhetspris/timdebitering

HUSUTSTAKNING

Byggnadens blivande hörn markeras. Vid samtidig utstakning av huvudbyggnad och komplement-byggnad används taxan för huvudbyggnad. För finutstakning där Lantmäterienheten utfört grovutstakning reduceras priset med 40 %. Rabatten gäller endast för samma utförande och placering.

Grovutstakning av tillbyggnad eller komplementbyggnad, upp till 8 punkter. Ett utstakningstillfälle

8125 kr (6 500 kr ex moms)

Grovutstakning huvudbyggnad, upp till 8 punkter. Ett utstakningstillfälle

9 375 (7 500 kr ex moms)

Finutstakning av tillbyggnad eller komplementbyggnad upp till 8 punkter med tillhörande bakåtrikter. Ett utstakningstillfälle. Profil för bakåtrikter ska anordnas av beställaren

9 375 (7 500 kr ex moms)

Finutstakning av huvudbyggnad upp till 8 punkter med tillhörande bakåtrikter. Ett utstakningstillfälle. Profil för bakåtrikter ska anordnas av beställaren

11 875 (9 500 kr ex moms)

För grov- eller finutstakning av byggnation med ett större antal punkter eller komplicerade förhållanden kan ett enhetspris överenskommas alternativt tidsdebitering

Enhetspris/timdebitering

ÖVRIGA MÄTUPPDRAG

Övriga typer av mätuppdrag

Timdebitering

Timpris vid timdebitering: 1000 kronor. 1250 kronor med moms.

Sidan uppdaterades: