Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gärdesudden naturreservat

Gärdesudden naturreservat, som även kallas Hundudden, hittar du i förlängningen av Frans Mobergs väg mellan Kummelnäsviken och Lövbergaviken i Saltsjö-Boo.

Hitta hit

Buss 441 från Slussen går mot Kummelnäs. Från hållplats Kummelnäs är det en promenad på cirka 500 m västerut för att nå reservatet.

Parkering: Om du kommer med bil så finns det en parkering vid Lövbergavägen i reservatets sydöstra del.

Länk till karta/tavla (pdf)

Direktänk till Naturkartan Gärdesudden

Naturkartan - din hjälp i naturen

Nackas naturkarta är vår guide till pärlor i Nackas vackra natur. Nackas naturkarta finns både som app och webbplats. Du har nytta av den både när du planerar en utflykt och när du väl är ute.

I kartan hittar du snabbt entréer med informationstavlor till naturreservaten och det stora Erstaviksområdet, får tips om badplatser, utsiktspunkter och andra intressanta platser. Låt dig inspireras av vackra bilder och beskrivningar av vandringsleder och naturområden! Appen håller reda på var du befinner dig när du använder den. Och du kan kommentera och dela dina favoritplatser med vänner.

Nackas naturkarta finns som app för iPhone och Android , på webbplatsen www.naturkartan.se/nacka
samt som en integrerad karta på den här sidan.


qr-naturkartan.jpg


QR-koden för att hitta appen Nackas naturkarta

Fakta och dukument

Areal: 22 ha
Areal vatten: 11 ha
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun

Föreskrifter och skötselplan för Gärdesudden naturreservat (PDF-dokument, 6,6 MB)

Att göra i reservatet

Promenera och titta på utsikten

På promenaden från båtuppläggningen till Klippudden hittar du flera härliga utkiksplatser.

Bad

Längs den södra stranden finns flera platser som lämpar sig väl för bad, men någon annordnad badplats finns inte.

Natur och kultur

Reservatet har en lång och spännande historia. Reservatets tallskog och ädellövsträd har höga naturvärden.

I reservatet lever den utrotningshotade insektsarten djärgstriten Mocydiopsis parvicauda som har sitt enda kända hem på ängen i Gärdesudden. Här växer blommor som jungfrulin, vit fetknopp, johannesört, gråfibbla m.m. Ängen hålls öppen av Boo miljö- och naturvänner genom slåtter.

På de högst belägna delarna med hällmarker växer knotiga småtallar och i sluttningarna ner mot stranden tar tall- och lövblandskog vid.

Här kan du fördjupa dig i information om Gärdesuddens natur och kultur

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten i reservatet.

Det är inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar
 • Störa djurlivet
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • Tälta
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
 • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp
 • Cykla utanför anlagda stigar eller vägar
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Gärdesudden

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: