Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skogsö naturreservat

Skogsö är en halvö i norra Saltsjöbaden där delar är bebyggd med villor från 1900-talet, resten är skogklädd. Mitt på halvön ligger Skogö träsk. Större delen av halvön och mark västerut på Lännerstasundens södra sida ingår i Skogsö naturreservat.

Hitta hit

Ta Saltsjöbanan (ersättningsbuss) till Igelboda, Fisksätra eller Neglinge station. Från Neglinge station är det cirka 1 kilometer promenad till naturreservatet.

Bil: Skogsö ligger 20 minuters bilfärd från Stockholms innerstad. Kör väg 222, sväng av mot Saltsjöbaden vidare mot Neglinge.

Parkering: Det finns parkeringar på båda sidor av Skogsövägen, direkt efter båtuppställningsplatsen. Ytterligare en parkering finns längs Kyrkogårdsvägen, vid Skogsö kyrkogård. Det finns också en parkering för cirka fyra bilar i sista kurvan innan Skogsövägen slutar, nära Boo gamla kyrkogård.

Länk till karta/tavla (pdf)

Fakta och dokument

Areal: 150 hektar
Areal vatten: 35 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Stockholm stad, Boo församling, Hammarbyhöjdens scoutkår, Marianne och Urban Wahlberg och Nacka kommun.

Ladda ned Skogsös skötselplan och föreskrifter här (PDF-dokument, 4,8 MB)

Att göra i reservatet

Promenera, bada klippbad, grilla

Terrängen i naturreservatet är kuperad med skogsklädda höjdryggar och dalstråk med öppna ängs- och hagmarker. Mot Baggenstäket reser sig en förkastningsbrant.

På Skogsö kan du uppleva platsen för slaget vid Stäket, koppla av på klipporna mot Baggensfjärden, påta i din egen kolonilott eller bada klippbad. Tänk på att ta med egen matsäck eftersom Skogsö saknar servering. Det finns en anordnad grillplats.

För dig som är intresserad av historien på och runt Skogsö rekommenderas Skogsö kulturpromenad.
Skogsö kulturpromenad beskrivs både i en folder och i Nackas naturkarta (mobil-app).

Koloniområde

Mitt i reservatet ligger Skogsö träsk. För cirka tusen år sedan hängde träsket fortfarande ihop med de omgivande havsvikarna. Intill träsket ligger idag ett frodigt koloniområde.

Är du intresserad av en kolonilott?

Skogsökolonisterna omfattar cirka 50 odlingslotter om 50 eller 100 kvadratmeter.
Skogsökolonisternas webbplats

Natur och kultur

På Skogsö finns många minnen om historiska tider. De äldsta är från vikingatiden. Eftersom Baggenstäket redan då var en viktig farled mellan Östersjön och Mälaren byggdes fornborgar och det finns flera gravfält av yngre järnåldern.
Här kan du fördjupa dig i information om reservatets natur och kultur

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet för allmänheten.

Det är inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar
 • Störa djurlivet
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • Tälta
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
 • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp
 • Cykla i terräng - vilket betyder att du inte får cykla utanför anlagd rundslinga eller befinliga stigar
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Skogsö naturreservat

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: