Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Svärdsö ligger mellan Solsidan och Älgö i Saltsjöbaden. Både landområdet och vattnen omkring har höga naturvärden.

Gammal skog och naturliga stränder

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla områdets värden för rekreation och biologisk mångfald. Särskilt den äldre skogen, naturliga stränder och livsmiljöer i havet ska bevaras och vårdas genom skyddet. För friluftslivets del ska Svärdsö ge tillgång till upplevelser av äldre skog, vida utblickar över vattnen, naturliga stränder och intressanta geologiska formationer som sprickdalar och berg.

Naturvärden i havet och på land

Marina områden

Inför bildandet av reservatet gjordes en inventering av vattenområdena runt Svärdsö (i Erstaviken, Baggensfjärden och Värgärdssjön). Prover visar att det finns välmående bottnar ner till 29-34 meters djup. Naturvärdena är högst i Erstaviken, där man hittat bland annat frisk blåstång, kärlväxter och kransalgsängar med stor utbredning i djupled. Artrikedomen är ovanligt stor för ett område i innerskärgården.

Dykare inventerar vegetationen utanför Svärdsö.

Blåstång med förökningskroppar och snäckor.

Rapport: Marin inventering av Svärdsön. (PDF-dokument, 4,7 MB)

Landområden

Svärdsös landområden är till stor del opåverkade, eftersom inget jordbruk har bedrivits på ön. I hällmarkstallskogen har därför arter som tallticka, luddticka, reliktbock och blåmossa hittat en livsmiljö och kunnat utvecklas.

På delar av ön är berggrunden kalkhaltig. Det har bidragit till en rik flora av arter. I klippbranter på sydsidan kan man hitta bland annat kungsmynta, harmynta, blodnäva, Adam och Eva, tulkört, gulmåra och brudbröd.

I några dalar trivs ädellövträd som ek, lind och ask, lönn och alm. På några ställen är består dalarna av smala passager, där fallna träd gör det svårt att ta sig fram. Den döda veden är dock bra för vedlevande insekter och svampar. Här finns också kalkgynnade arter som klockmossa, kruskalkmossa, blek stjärnmossa, grov baronmossa och fjällig gytterlav.

I de mest låglänta delarna finns kärrområden med al och björk.

Karta

Du kan panorera och zooma i kartan.

Karta för nedladdning och utskrift (pdf)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.