Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Smedjedammen

Smedjedammen, belägen i Nyckelvikens naturreservat, har en rik historisk bakgrund då den tidigare användes för att driva en smedja som låg nedanför Herrgården. Även om smedjan sedan länge är borta, finns dammen fortfarande kvar, dock har den varit torrlagd under en längre tid på grund av läckage.

Hitta hit

Smedjedammen ligger söder om och helt nära Nyckelvikens Herrgård, som har adress:

Nyckelviksvägen 1, 131 49  Nacka

GPS-koordinater: 59.321845, 18.191254

Kulturhistorisk vård och naturskydd

Dammens utlopp utgör ett fornminne och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1780-talet. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är dammen av betydelse och utgör en integrerad del av den omgivande gårdsmiljön kring herrgården.

Tidigare var dammen livfull med groddjur, men deras närvaro har minskat avsevärt, främst på grund av att dammen är torrlagd.

Återställande till 1780-talets utseende

För att återställa och bevara dammens kulturhistoriska värde samt gynna groddjur och insekter återställs dammen till sitt utseende på 1780-talet.

Åtgärderna syftar också till att bevara och främja kulturmiljön runt dammen och göra den till ett vattenmagasin för Vrakvikens gäddfabrik. Vid låg vattenföring ned till fisklagunen/lekplatsen kan dammen fungera som reservoar. Genom att "dra ur proppen" ur dammen kan ynglen sköljas ut till havet, förutsatt att det inte är grodor närvarande i dammen.

Prokjektet delfinansieras av LONA - Lokala naturvårdssatsningen, och beräknas vara klart våren 2024.

Läs mer om LONA här.

lona-logo.jpg

Sidan uppdaterades: