Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nacka kommun tar nästa steg i utveckling av regnbäddar

Nu bygger Nacka kommun en testanläggning för regnbäddar på Värmdövägen. Om försöket faller väl ut kan det bli vägledande för utformningen av regnbäddar i hela kommunen.

Tack vare projektpengar från Naturvårdsverket kan Nacka kommun nu utveckla en ny typ av regnbäddar för att ta hand om och rena dagvatten, innan det når våra vattendrag, sjöar och kuster. Testanläggningen finns på Värmdövägen vid Saltsjöbadsleden. Den ska ta hand om dagvatten från vägytan, innan det rinner vidare till Långsjön och så småningom hamnar i Skurusundet.

Stort behov av vattenrening

Hon förklarar att behovet av att ta hand om dagvatten ökar när en större andel av marken bebyggs eller beläggs med asfalt och gatsten. Regn och snö måste helt enkelt ha någonstans att ta vägen, när det inte längre tas upp av marken. Genom att leda vattnet genom marken kan det också renas från föroreningar, som exempelvis tungmetaller, kväve och fosfor, som vi vill hindra från att spridas i naturen.

– En annan typ av förorening som vi behöver minska är mikroplaster. I den här anläggningen kommer vi att kunna analysera förekomsten och reningseffekten av mikroplaster i vattenfasen, förklarar Agata Wehlin.

Positiva effekter för miljön – och trivseln

Rening av vattnet är viktigt för vattendragen, och för att uppnå miljökvalitetsnormerna enligt Vattendirektivet. Men även den lokala miljön och upplevelsen av Nackas gator påverkas positivt, tack vare träden som planteras i varje regnbädd. Två olika trädarter – trädhassel och silveroxel – planteras i regnbäddarna.

– Med fler träd får vi bättre luftkvalitet. De dämpar buller, ger skugga på sommaren och ett behagligare mikroklimat. Dessutom trivs både människor och djur bättre när det finns grönska, konstaterar Agata Wehlin.

Fakta om regnbäddarna:

Regnbäddarna byggs under januari-februrari 2020 och de första proverna beräknas kunna tas under våren. Åtgärderna är en del av Nackas dagvattenstrategi som antogs i april 2018. Läs mer om dagvattenstrategin här.

Sidan uppdaterades: