Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd

När en skola inte kan ta emot en sökande elev på grund av att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen skulle uppstå så grundas beslutet på det andra stycket i Skollagens 9 kap. 15 § (förskoleklass)och 10 kap. 30 § (grundskola).

Sådana beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Här får du information om hur du går tillväga.

 • Överklagandet ska vara skriftligt.
 • I överklagandet ska du ange:
  - vilket beslut det gäller
  - varför du anser att beslutet ska ändras och
  - vad du vill att beslutet ska ändras till.
 • Överklagandet ska innehålla:
  - namn
  - personnummer
  - adress
  - telefonnummer samt
  - det besked om placering som du fått.
 • Underteckna din skrivelse och bifoga beskedet om skolplacering.
 • Överklagandet ska ha inkommit till utbildningsenheten inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Överklagandet ska vara ställt till Skolväsendets överklagandenämnd men skickas till adressen nedan:

Nacka kommun
Utbildningsenheten
Att: Utbildningsexperten
131 81 Nacka

Utbildningsenheten gör en bedömning om ärendet skall omprövas eller inte. Omprövas inte beslutet så som du begär, skickas din skrivelse vidare till Skolväsendets överklagandenämnd med de beslut och handlingar som har betydelse för ärendet.

Sidan uppdaterades: