Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbildningsnämnden i Nacka har beslutat att en elev - som är folkbokförd i Nacka - under vissa förhållanden kan ta med sig sin skolpeng (grundskolan) eller programpeng (gymnasieskolan) utomlands för att där bekosta sina studier.

Det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för skolpeng/programpeng utomlands innan du gör din ansökan. Klicka på den orange knappen nedan för att läsa och/eller ladda ner dokumentet med Nacka kommuns riktlinje för skolpeng utomlands.

Riktlinje för skolpeng utomlands Klicka här för att läsa eller ladda ner


Information om ansökan hittar du i blocken nedan:

Ansöka om skolpeng utomlands

Ansökningsperiod

En komplett ansökan om skolpeng utomlands ska ha kommit in till utbildningsenheten senast den 30 juni för start från höstterminen och 31 oktober för vårterminen. Ansökningar som kommer in efter dessa datum avslås.

Krav på den utländska utbildningen

Ansökan görs online

Ansökan görs i en e-tjänst som du når via länken nedan.

Klicka här för att ansöka om skolpeng utomlands

Vad händer sedan?

När ansökan har kommit in gör utbildningsenheten en bedömning om elevens studier utomlands berättigar till att betala ut skolpengen eller programpengen till den aktuella skolan.

  • Om svaret är nej får vårdnadshavaren ett mejl med beslut om avslag.
  • Om svaret är ja upprättar Nacka kommun ett kontrakt med skolan.

När den utländska skolan har godkänt och skickat tillbaka kontraktet till utbildningsenheten kan ansökan godkännas. Vårdnadshavaren får ett mejl från utbildningsenheten i Nacka kommun med beslut om godkännande.

Gymnasieskola

Vårdnadshavare för omyndig gymnasieelev kontaktar den nuvarande gymnasieskolan och begär att eleven blir utskriven därifrån. Myndig elev kontaktar själv skolan.

Information om utbetalning

Utbetalning av skolpeng görs enligt punkterna nedan under förutsättning att eleven varit folkbokförd i Nacka under hela terminen.

  • en gång per termin
  • från utbildningsenheten till skolan - inte till privatperson,
  • endast till skolor som skrivit kontrakt med utbildningsenheten.

Om vårdnadshavarna har betalt terminsavgift till skolan ska skolan minska alternativt betala tillbaka vårdnadshavarens avgift med motsvarande summa som Nacka betalar i skolpeng/programpeng.

Sidan uppdaterades: