Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inackorderingsbidrag

Elever som går i en gymnasieskola långt ifrån sitt hem kan ansöka om kommunalt inackorderingsbidrag om skolan ägs av en kommun eller av ett landsting. På den här sidan kan du läsa mer om regler och ansökan.

Vad är inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidraget är ett ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Observera att bidraget inte är avsett att täcka den totala kostnaden för studier på annan ort.

Inackorderingsbidraget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Bidragets storlek varierar med avståndet mellan bostadsorten och studieorten, beloppen hittar du i blocket nedan.

Tänk på att

 • ansökan behöver förnyas varje läsår
 • snarast meddela Nacka kommun om eleven avbryter sin skolgång på studieorten eller byter folkbokföringsadress.

Bidragsbelopp beroende på avstånd mellan hem och skola

AVSTÅND MELLAN BOSTADEN I NACKA OCH SKOLAN (KILOMETER)

BIDRAG 2023
KRONOR/MÅNAD

45 - 84 1 750
85 - 124 1 943
125 - 174 2 163
175 - 224 2 356
225 - 599 2 495
600 - 2 635

Ersättningen lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet och betalas ut nio kalendermånader per läsår.

Vem kan ansöka om inackorderingsbidrag?

För att ansöka om kommunalt inackorderingsbidrag ska

 • eleven vara folkbokförd i Nacka.
 • eleven gå i en gymnasieskola på annan ort, inom Sverige, långt ifrån hemmet i Nacka.
 • skolan som eleven går på drivas av en kommun eller av ett landsting. Elever på fristående gymnasieskola eller folkhögskola kan kontakta CSN för att ansöka om statligt inackorderingstillägg.

Så här ansöker du

 • Ansökan görs via en e-tjänst och du behöver Mobilt BankID, BankID eller annan e-legitimation för att logga in.
 • Vårdnadshavare eller myndig elev fyller i ansökan.
 • Var noggrann när du fyller i blanketten! Bidrag som betalats ut på grund av felaktiga uppgifter kommer att krävas tillbaka.
 • Ansökningar inför nytt läsår behandlas under september månad. Ansökningar under övrig tid behandlas löpande. Du får ett skriftligt besked om inackorderingsbidraget har beviljats eller inte.
Ansökan om inackorderingsbidrag Logga in med Mobilt BankID/E-legitimation


Ansökan via pappersblankett

Om du saknar e-legitimation finns möjlighet att i stället ansöka om inackorderingsbidrag via pappersblankett. Klicka på länken nedan för att ladda ner blanketten.
Länk till blanketten (PDF-dokument, 158 kB)

Följ ditt ärende och läs beslut

När du gjort ansökan via e-tjänsten kan du logga in för att följa ditt ärende.
När en handläggare fattat ett beslut i ditt ärende så finns beslutet tillgängligt via ”Mina ärenden” under ”Min Sida”. Du behöver logga in med e-legitimation/BankID för att se beslutet.

Följ ärende och se beslut Klicka här för att logga in

Utbetalning

 • Beviljade bidrag utbetalas månadsvis till det angivna kontot, med start i slutet av september.
 • Bidraget utbetalas till vårdnadshavare för omyndig elev. När eleven blivit myndig betalas bidraget direkt till myndig elev.
 • Bidraget betalas ut nio kalendermånader per läsår.

Sidan uppdaterades: