Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Inackorderingsbidrag

Elever som går i en gymnasieskola långt ifrån sitt hem kan ansöka om kommunalt inackorderingsbidrag om skolan ägs av en kommun eller av ett landsting. På den här sidan kan du läsa mer om regler och ansökan.

Vad är inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidraget är ett ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Observera att bidraget inte är avsett att täcka den totala kostnaden för studier på annan ort.

Inackorderingsbidraget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Bidragets storlek varierar med avståndet mellan bostadsorten och studieorten, beloppen hittar du i blocket nedan.

Tänk på att

 • ansökan behöver förnyas varje läsår
 • snarast meddela Nacka kommun om eleven avbryter sin skolgång på studieorten eller byter folkbokföringsadress.

Bidragsbelopp beroende på avstånd mellan hem och skola

AVSTÅND MELLAN BOSTADEN I NACKA OCH SKOLAN (KILOMETER)

BIDRAG 2021
KRONOR/MÅNAD

45-84 1 580
 85-124 1 754
125-174 1 952
175-224 2 127
225-559 2 253
600- 2 379

Ersättningen lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet och betalas ut nio kalendermånader per läsår.

Vem kan ansöka om inackorderingsbidrag?

För att ansöka om kommunalt inackorderingsbidrag ska

 • eleven vara folkbokförd i Nacka.
 • eleven gå i en gymnasieskola på annan ort, inom Sverige, långt ifrån hemmet i Nacka.
 • skolan som eleven går på drivas av en kommun eller av ett landsting. Elever på fristående gymnasieskola eller folkhögskola kan kontakta CSN för att ansöka om statligt inackorderingstillägg.

Så här ansöker du

 • Hämta ansökningsblanketten via denna länk (PDF-dokument, 154 kB)
 • Vårdnadshavare eller myndig elev fyller i blanketten och lämnar den till skolan på studieorten. Var noggrann när du fyller i blanketten. Om ett bidrag har betalats ut på grund av felaktiga uppgifter kommer det att krävas tillbaka.
 • Ansvarig person på skolan bekräftar med sin namnteckning på blanketten att eleven har börjat där.
 • Den ifyllda blanketten skickas till:
  Nacka kommun, Kristin Danielsson, Utbildningsenheten, 131 81 Nacka
  Det är viktigt att du och skolan fyller i alla uppgifter på blanketten. En ofullständigt ifylld ansökan kan inte behandlas.
 • Du får ett skriftligt besked om inackorderingsbidraget har beviljats eller inte.

Utbetalning

 • Beviljade bidrag utbetalas månadsvis till det angivna kontot, med start i slutet av september.
 • Bidraget utbetalas till vårdnadshavare för omyndig elev. När eleven blivit myndig betalas bidraget direkt till myndig elev.
 • Bidraget betalas ut nio kalendermånader per läsår.

Sidan uppdaterades: