Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Aktiviteter under 2022

Vercity skiftar fokus och gör vägval

En förstudie för att undersöka möjligheterna med ett nytt utbildningskoncept till Nacka initieras under senhösten 2022 och slutförs i december 2022.

Dialoger förs med utbildningsanordnare, näringsliv och fastighetsaktörer om behov av kompetensutveckling och kontinuerlig kompetensförsörjning i Nacka.

Learning Forum i Stenungsund

Vercity besöker Learning Forum i Stenungsund en arena där akademi, forskning, näringsliv, utbildningsanordnare, utbildningsleverantörer, regioner och kommuner möts för kunskapsutbyte och dialog inom digitalisering, lärande och utbildning.

Dialogsamtal på NAV

Under våren 2022 bjöd vi in till dialogsamtal med temat ”Från livslångt till kontinuerligt lärande - kunskapsutbyte mellan Finland och Sverige”.
Du kan se samtalet på YouTube här

Medverkande:

 • Pär Lager, författare och föreläsare samt styrelseledamot, rådgivare och utbildare. Lärare vid försvarshögskolan. Har tidigare bland annat varit vd för Anthon B Nilsen Utbildning och Berghs School of Communication och politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet.
 • Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef/CEO, Teach for Sweden
 • Thomas Dahlgren, vice President General Manager, Atlas Copco Holding Nordic
 • Lars Lingman, enhetschef för enheten Livslångt Lärande på Rise
 • Disa Widell, Överinspektör för bildningsväsendet Regionförvaltningsverket Finland
 • Camilla Forsberg, Fortbildningschef Centret för Livsångt Lärande, Åbo Akademi
 • Jan Hellgren, Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) i Finland
 • Anders Johansson, särskild utredare Livslångt lärande, KTH
 • Anders Börjesson, etableringsdirektör, Nacka kommun

Lärarkompetensförsörjning

Lärarkompetensförsörjning är en viktig fråga och ett av de områden som Vercity ska verka för. Genom Vercity initieras ett samarbete med Teach for Sweden och under augusti blir Nacka samarbetspartner med TFS.

Läs mer här:

Utmärkelsen LÄRA

Första LÄRA-dagen genomförs i Nackasalen som en del av den agila utmärkelsen LÄRA under våren.
Föreläsningar: Digitalt kompetenta elever och lärare av Patricia Diaz, doktorand inom lärarutbildningens digitalisering, föreläsare och författare. Skärmtid, sittande och rörelse av Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa.

Swedish Edtest

Forskningsinstitutet Ifous tar över Swedish Edtest våren 2022. I samarbete med branschorganisationen Swedish Edtech Industry fortsätter utvecklingen av en nationell digital testarena.

Arkiv

2021

2020

2019

Under 2019 har Vercity fördjupat samtalen om kompetensförsörjning och digitalt lärande. Vercity har deltagit på Edtech Sweden och anordnat seminarier och möten om kompetensförsörjning där Nackas näringsliv haft möjlighet att ha samtal med utbildningsanordnare.

Vercity har också bjudit in högskolor och YH-anordnare för att diskutera vilken roll Vercity kan ha som ett nytt sammanhang för högre utbildning. I Almedalen arrangerade Vercity ett samtal om vem eller vilka som har ansvar för kompetensutveckling. Tillsammans med RISE har samtal om den lärande staden arrangerats.

Fler exempel på aktiviteter 2019

 • Framtidens arbetsplatser
  Seminarier under temat ”co-working” och framtidens arbetsplatser. Arrangör Nackas näringslivsdirektör.

 • Framtidens Nacka stad
  Barn från förskolan Lilla Nacka mötte elever från Nacka gymnasiums tekniska linje. De visade varandra sina idéer i form av teckningar och fysiska modeller och diskuterade och argumenterade inför Nackas politiker.

 • Wall Street
  Muralmålningsfestivalen Wall street Nacka pågick under två veckor i september 2019. Tio skolungdomar fick som sommarjobb göra research och intervjuer med nackas medborgare inför festivalen. Ungdomarna hade Vercity som arbetsplats under de tre veckor som sommarjobbet pågick.

 • Exempel på företag och organisationer som haft regelbundna möten och seminarier på Vercity 2019:

  Rotary Nacka
  NAV Sweden
  ALMI
  Startup Sthlm
  Swedish Edtech Industry
  Partnerskapet Konsten att skapa stad (Nacka kommun).
  Förskoleutbildningar, i samarbete mellan Nacka och Uppsala kommun.

2018

Vercity initiativet har sedan 2018 testat olika sätt att arbeta med utbildning, bildning och lärande. Vercity har fram till februari 2020 bland annat funnits i tillfälliga lokaler i Nacka Forum där Nacka kommun, AcadeMedia, Nackademin, Företags Ekonomiska Institutet (FEI), RISE (Research Institute of Sweden) och NAV tillsammans ordnat workshops, seminarier och utbildningar.

Den 23 mars 2018 invigdes Vercitys tillfälliga lokaler i Nacka Forum av Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Under 2018 deltog och arrangerade Vercity aktiviteter inom lärande, utbildning och stadsbyggnad. Vercity initierade samarbeten med City of London, Handelshögskolan i Stockholm och Arkitekthögskolan i Vancouver. Vercity var också partner till STING Edtech Testdrive och coachade edtech start-ups om vilka behov som finns i Nackas skolor.

Fler exempel på aktiviteter 2018

 • Presentation om framtidens högre utbildning på Edtech Sweden.
 • EDTECH delegation till Hongkong.
 • Rundabordssamtal om Edtech Hub.
 • Decoding X Handelshögskolans Executive program för att leda digitalisering.
 • Byggherreträffar.
 • NAV creative Morning med Emma Frans.
 • RISE prototyping learning communities.
 • Företagarna frukostseminarium om kompetensbehov.
 • VERCITY goes Almedalen "Sluta snacka börja göra!"
 • Labb om framtidens högre utbildning med VERCITY.
 • Arkitektutbildning och planering av staden i samarbete med KTH och Vancouver arkitekthögskola.
 • Utbildningar inom stadsbyggnad med Nackademin.

-----------------------------------------------------

Sidan uppdaterades: