Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om flyttade färdmedel

Kommunen städar stranden längst med Ekudden och som ett led i det har ett antal båtar flyttats från platsen.

Är ägare av färdmedlet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har färdmedlet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättas, tillfaller det Enheten offentlig utemiljö.

Flyttningsprotokoll.docx

Sidan uppdaterades: