Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för fastigheten Mensättra 1:166 m.fl, Boo kyrkväg i Boo, Nacka kommun

Planenheten överlämnar den 2 maj 2024 detaljplanen med förslag till antagande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på www.nacka.se/boo-kyrkvag
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 22 maj 2024.

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Planenheten

Sidan uppdaterades: