Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Milstolpar och minnen

Här hittar du ett axplock av minnen och milstolpar från Nackas historia. Dela gärna med dig av ett minne eller något som du tycker vi ska skriva mer om kring Nackas historia?

I över 4 000 år har människor bott i delar av det som i dag är Nacka, men det dröjde ändå till vikingatiden innan våra förfäder nådde 100 invånare. Addera tusen år till och vi hamnar i nuet, spurtandes över 100 000-strecket och inom femton år är planen att vi ska vara 140 000 Nackabor.

Från att ha levt främst av jordbruk och fiske på spridda gårdar under 1600-talet kom Nacka att utvecklas till en av Sveriges tyngsta industriorter. Kåk- och fabrikssamhällen växte upp kring Järla och Sickla, och villasamhällen kring stationerna i Storängen och Saltsjö-Duvnäs.

Många fabriksbyggnader finns kvar än i dag och sätter sin prägel på det nutida Nacka, samtidigt som nya byggnader tillkommer och utvecklar kommunens lokala centrum. Nya företag har flyttat in och fler står på kö. Nacka är i dag en framgångsrik skolkommun, en stark kulturkommun, en föregångare inom kundvalet och kommunen fortsätter att locka innovatörer, entreprenörer, nybyggare och återvändare.

Vi vill gärna höra din historia

Att Nacka fyller 50 år kommer på olika sätt under året att uppmärksammas. Nacka utvecklas och har alltid utvecklats. Mängder av beslut, satsningar och händelser har påverkat utvecklingen de här 50 åren.

Med hjälp av kommun- och lokalarkivet pågår en dokumentation över några av dessa händelser. Nedan är ett axplock av minnen och milstolpar som vi fyller på allt eftersom under året.

Vill du dela med dig av ett minne eller något som du tycker vi ska skriva mer om i Nackas historia?

Kontakta oss via e-post

1971 - Nacka kommun bildas

Riksdagen tog beslut om kommunreformen 1962. Processen inleddes 1 januari 1964 då landets kommuner grupperades i 282 kommunblock. 1 januari 1971 infördes en enhetlig kommuntyp, då samtliga tidigare landskommuner, städer och köpingar ombildades till enbart kommuner.

1971 Nacka kommun bildas genom en sammanslagning av Nacka stad, Saltsjöbadens köping och Boo landskommun slås samman. Då genomfördes kommunreformen och antalet kommuner reducerades till dagens 290 kommuner.

När det nya kommunnamnet skulle utses fanns flera förslag. Förutom Nacka fanns Saltsjövik, Saltsjöstad och Saltsjö kommun på förslagslistan. I Boo och Saltsjöbaden sågs Saltsjö kommun som passande. Nacka tyckte Nacka. Nackas vapen, kvarnhjulet, skapades redan när Nacka blev stad (1949), och användes vid sammanslagningen. Det första kommunfullmäktige äger rum 25 januari. Alla tre kommunerna försökte dock motverka en sammanslagning.

1971 - Fisksätra invigs

Arbetet med att bygga Fisksätra påbörjades 1969 och det vinnande arkitektbidraget med slogan ”Det går att gå” togs fram av arkitektbyrån Forsman & Snellman. Man ville skapa bra boendemiljöer för en rimlig kostnad där tvättstugor och lekparker skulle fungera som naturliga mötesplatser för de boende.

Efter två år, 1 juli 1971, kunde de första familjerna flytta in i Fisksätra. Då fanns ett provisoriskt centrum i slutet av Ålgatan med mataffär, post och bank. Även motorvägen (Saltsjöbadsleden) var klar med direktanslutning till Fisksätra, men först 1975 var hela Fisksätra byggt. Den nya förorten var ett resultat av det miljonprogram som togs fram för att lösa bostadsbristen efter krigstiden.

1971 - Saltsjöbadsleden invigs

Samtidigt med byggandet av nya Fisksätra anlades också motorvägen, som ersatte den gamla smala, kurviga Saltsjöbadsvägen. Den 30 september 1971 invigdes Saltsjöbadsleden. Vägen var tidigare skyltad som länsväg 228, men det ändrades när vägunderhållet togs över av Nacka kommun. Saltsjöbadsleden är därmed en av Sveriges få kommunala motorvägar.

blobid1.png

1971 - Orminge Centrum invigs

28 mars 1971 invigs Orminge centrum. Då fick även Orminge bibliotek flytta in i nya, stora lokaler. Innan dessa låg biblioteket i Boo nere vid Värmdövägen bredvid det dåvarande kommunhuset.

imagercdn7x.png
Orkestern Kårsdraget hörde till de som uppträdde vid invigningen.
Foto Carl-Oscar Östling. Nacka lokalhistoriska arkiv.

Att utveckla Nackas fyra lokala centrum och deras omgivningar är en av fyra strategier som lades fast när kommunen antog sin senaste översiktsplan. Just nu pågår därför en rad projekt för utvecklingen av Orminge centrum. Här kan du läsa mer i utvecklingen av Orminge centrum

1976 - Nacka gymnasium börjar byggas

I augusti 1959 slog Nacka gymnasium, eller Nacka läroverk som det hette då, upp portarna för sin allra första elevkull. Då höll man till i lokaler som idag är Eklidens skola. 1976 påbörjas bygget av nya Nacka gymnasium så som den ser ut idag. 1980 flyttade man till de byggnader som nu är Nacka gymnasium. Gymnasiet är idag en av Sveriges största skolor och håller hög klass och attraktivitet.

1976 – Saltsjöbanans bruna vagnar byts mot blå

1976 genomfördes den senaste stora förändringen på Saltsjöbanan då hela fordonsparken byttes ut. De gamla bruna vagnarna ersattes av modifierade blå tunnelbanetåg.
Saltsjöbanan invigdes redan den 1 juli 1893 på sträckan Slussen – Saltsjöbaden. Då, precis som nu, var den en viktig förbindelse mellan de två platserna. 1913 elektrifierades banan samtidigt som sidolinjen Igelboda - Solsidan invigdes.

imagepn0ud.png
Storängens station. Sista dagen - den 12 juli 1976 - det "gamla tåget" var i trafik. Tågen ersattes därefter av modernare tåg - de blå tågen - som idag trafikerar Saltsjöbanan. Foto Per Larsson. Nacka lokalhistoriska arkiv.

imagedrb1g.png

Foto: Karl Gabor, 2009. Nacka lokalhistoriska arkiv.

1979 – Ektorp centrum invigs

Invigningen av Ektorp centrum ägde rum den 15 maj 1979.
Utveckling av Ektorp centrum har diskuterats i många år. Efter godkännande av start-pm har stadsbyggnadsprojektet för centrumet omstartats under hösten 2019. Nu ska Ektorp centrum utvecklas med tätare bebyggelse och fler bostäder, handel och kontor. Målet är att skapa en levande stadsdel med ett utvecklat serviceutbud.

imageb4emb.png
Foto: Torbjörn Kulo1976. Nacka lokalhistoriska arkiv.

imagekxyft.png
Foto: Mats Bäckström 2013. Nacka lokalhistoriska arkiv.

1985 - Första kundvalet införs

Första kundvalet, en fotvårdscheck, föds i Nacka. Kundvalet har sedan dess utvecklats på olika områden till att numera omfatta nästan all individuellt riktad kommunal service inom förskola, utbildning, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Nacka kommun var först i landet med kundvalssystem och checksystem.

1987 - Vattentornet i Jarlaberg

Jarlabergstornet, som vattentornet heter, uppfördes i samband med den nya bostadsbebyggelsen i Jarlaberg och är 47 meter högt. Med sin färgsättning av skulptören och grafikern Åke Pallarp är tornet ett karismatiskt landmärke i Nackas stadsbild. Det har nu gått över 30 år sedan vattentornet målades och konstverket har med tiden bleknat. En del förespråkar att tornet målas om, andra vill renovera befintligt och bevara. Om det ska göras något med vattentornet, sker det tidigast 2022.

1988 – Augustendal blir Nacka strand

Projekteringen av en arbetsplatsstad påbörjades i mitten av 80-talet. Så småningom tillkom även bostäder, kultur och restauranger i planerna. Den nya stadsdelen gavs namnet Nacka strand och började byggas 1988. Ett av Stockholmsområdets första omvandlade industriområden. Bebyggelse placerades närmare vattnet och på landsidan fick ett nytt vattentorn med färggrann fasadutsmyckning av konstnären Åke Pallarp markera den nya stadsdelen mot trafiklederna.

image3qhgs.png
Foto: Bo Dahlin 1990. Nacka lokalhistoriska arkiv.

1989 - Nacka Forum invigs

Nacka Forum välkomnade sin första kund den 1 mars 1989 och ersatte då ett mångårigt provisorium bestående av baracker. Historien om Nacka Forum börjar år 1967. Det var då Nackas stadsfullmäktige drog upp riktlinjerna för Sicklaöns framtida utseende och planerna på en stor och modern handelsplats tog form. År 2008 genomgick centrumet en större ombyggnation och idag är Nacka Forum ett av Stockholms största köpcentrum.

1992 - Skolpeng och hemtjänstcheck införs

Skolpengen innebär att elever och föräldrar väljer den skola som man tycker passar bäst utifrån olika pedagogik mm. Detta har lett till goda resultat och nöjda elever och föräldrar.

Hemtjänstchecken innebär att man får välja vem som ska komma in i ens eget hem och hjälpa till i det dagliga.

1993 - Velamsunds naturreservat

Velamsunds naturreservat inrättas 1992 och är ett av Nackas största frilufts- och rekreationsområden. I Nacka kommun finns idag även naturreservaten; Skogsö, Nyckelviken, Nackareservatet, Rensättra, Tollaresjön, Svärdsö, Ekoberget, Gärdesudden, Tattby, Skarpnäs, Abborrträsk, Långsjön, Trollsjön, Älta mosse-Strålsjön, Erstavik. Och flera framtida naturreservat planeras just nu.

Läs mer om våra fina natur- och friluftsområden.

1995 - Gud fader på himmelsbågen

Gud Fader på himmelsbågen, staty av Carl Milles, invigs. Statyn är 23 meter hög och har blivit ett välkänt kännetecken för Nacka Strand. Carl Milles skissade 1946 Gud Fader på himmelsbågen som ett fredsmonument och en hyllning av bildandet av Förenta Nationerna. Projektet slutfördes inte men Carl Milles elev Marshall Fredericks modellerade statyn i full skala och så placerades den istället hos oss i Nacka.

1998 – Avtal med Käppalaverket

Nackas egna reningsverk i Saltsjö-Boo lades ner 1998. Det uppfyllde inte de krav som ställdes på reningsverk och att renovera skulle ha kostat kommunen väldigt mycket. Istället slöts avtal med Käppalaverket. Idag renas spillvattnet från Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo i reningsverket i Käppala på Lidingö medan spillvattnet från Sicklaön och Älta avleds till reningsverket i Henriksdal.

1998 – Omvandlingen av Finnboda tar fart

Omvandlingen av Finnboda från varvsområde till bostadsområde startade på allvar 1998, då Nacka kommun inledde ett planarbete. Grunden var ett förslag från Nyréns Arkitektkontor som vunnit den arkitekttävling som fastighetsägaren HSB genomfört för områdets utformning. Mycket av varvsområdets karaktär har tagits tillvara i omvandlingen från varvsområde till ett levande bostadsområde. I utvecklingen av Nackas norra kust ingår även Danviken, Saltsjökvarn och Kvarnholmen.

De gamla kranarna som tillhörde Finnboda varv är idag borttagna. I mitten av 2000-talet påbörjades byggandet av bostadsområdet Finnboda Hamn. Vissa varvslokaler har behållits och renoverats.

imagev829e.png
Foto: Karl Gabor 2002. Nacka lokalhistoriska arkiv.

2002 - Dieselverkstaden invigs

Frågan om ny hemvist för Kultur Nacka aktualiseras under våren 1999. Fler barn i kommunen och mer verksamhet innebar att man vuxit ur de dåvarande lokalerna i Nacka Forum. Valet föll på Dieselverkstaden i Sickla industriområde. Våren 2001 påbörjades arbetet med att ställa iordning lokalerna. Ett och ett halvt år senare var det dags att öppna portarna. Innanför den vackra tegelfasaden hade drömmen om ett kulturcentrum med alla aktiviteter under samma tak blivit verklighet.

2004 - Södra länken invigs

Södra länken är 6 km lång, varav 4,6 km går i tunnlar och förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster. Vid tunnelöppningen på Nackasidan talade kommunalrådet Erik Langby (m) om en fantastisk dag som han jobbat för i 20 år. Men han drömde då redan om bygget av Norra länken och Österleden för att fullfölja Ringen. En dröm som lever än.

2005 - Sickla galleria invigs

Grunden för Sickla Köpkvarter lades i samband med invigningen av Sickla Galleria. Efter att Atlas Copcos lagt ner sin tillverkning 1992 har de gamla industrilokalerna successivt byggts om för nya ändamål. Sedan dess har även flera nya hus tillkommit och utvecklingen fortsätter.

2009 - Nackareservatet invigs

Vaddå, invigs kanske du tänker? Nackareservatet har väl alltid funnits? Men det var först 2006 som reservatet fick officiell reservatstatus. Och då faktiskt i formen av två reservat. Ett tillhörande Stockholms stad och ett tillhörande Nacka kommun. Man kom därefter överens om att slå ihop reservaten till ett reservat, och det firades med en officiell invigning den 16 maj 2009

2009 – Kunskapsgallerian i Sickla öppnar

Kunskapsgallerian M7 i Sickla invigdes officiellt den 23 april 2009.
Namnet Kunskapsgalleria var ett nytt koncept för utbildning som innebar en mix mellan privat och kommunal gymnasial- och eftergymnasial undervisning som i sin tur blandas med annan verksamhet. Byggnaden rymmer förutom utbildningsaktörer även restaurang, café och kommunal service med mera. Satsningen på Kunskapsgallerian var en medveten utökning av Sickla-området som mötesplats.

2011 – Lena Dahlstedt tillträder som stadsdirektör

Lena Dahlstedt efterträder Lennart Jonasson som stadsdirektör i Nacka kommun.

blobid5.png

2012 – Ombyggnaden av Nacka stadshus klart

Nacka stadshus på Granitvägen byggs om för att gå från kontorsrum till kontorslandskap för att effektivisera arbetet och ge plats för fler medarbetare. Vid invigning i juni uppmärksammades samtidigt att stadshuset blivit 50 år.
Villa Jacobsen var Nackas första kommunalhus och låg på Lindvägen 13 i Storängen. År 1916 köpte kommunen villan för att nyttjas som kommunalkontor - en funktion som kvarstod fram till 1961 då det nya stadshuset på Granitvägen stod klart.

imageqg16w.png
Foto: Ulf Nilsson 1977 Nacka lokalhistoriska arkiv.

image0yowe.png

Första kommunalhuset Villa Jacobsen (även kallad Villa Lockshall)
Fotograf: okänd ca 1919. Nacka lokalhistoriska arkiv.

2013 – Mats Gerdau tillträder som kommunstyrelsens ordförande

Efter drygt 30 år som kommunstyrelsens ordförande och ca 40 år i den kommunala politiken avtackas Erik Langby. I hans ställe tillträder Mats Gerdau som kommunstyrelsens nya ordförande. Från och med 1 januari 2013 är Mats Gerdau KSO, och han valdes in i kommunfullmäktige den 10 december 2012.

image935o.png

2014 - Beslut om tunnelbana

Beslut fattas om att blå tunnelbanelinjen byggs ut till Nacka med byggstart 2020. Det är den blå linjen från Kungsträdgården som förlängas österut till Nacka. Med stationer i Sickla, Järla och Nacka utvecklas flera viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. I avtalet ingår att Nacka ska bygga både nya kontor och bostäder.

2014 – Museet Hamn invigs i Fisksätra

Museet HAMN i Fisksätra öppnade 1 juni 2014 och är Sveriges enda slagfältsmuseum. HAMN berättar om platsens historia med spår från 300-talet, vikingatiden och 1700-talet fram till senare tiders avtryck och livsberättelser i dagens mångkulturella Fisksätra.

Mer information om Museet Hamn - Sveriges första slagfältsmuseum.

2016 – Nacka vatten och avfall AB bildas

Den 18 april 2016 beslutar kommunfullmäktige att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och kommunens renhållningsansvar för hushållsavfall till ett av kommunen helägda aktiebolag.

När Nacka växer är det Nacka vatten och avfall AB som har i uppdrag att leverera säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom dessa tjänster skapas förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle.

imagev7qfu.png

Läs mer om Nacka vatten och avfall

2016 – Svindersvikbron och Kvarnholmsförbindelsen invigs

Den 11 juni 2016, efter drygt tre års byggande, invigs den nya bron och tunneln under Ryssberget som binder samman Kvarnholmen med Centrala Nacka.
Bron är tillsammans med tunneln genom Ryssbergen en del av Kvarnholmsförbindelsen. I stället för sex kilometer är det nu knappt en kilometer mellan Kvarnholmen och Centrala Nacka.

imagebtyiq.png
Foto: Henrik Trygg 2019

2017 - 100 000 invånare

Den 24 maj 2017 var en historisk dag för Nacka. Nu hade vi blivit 100 000 invånare. Nacka är med det Sveriges 17e största kommun, och den tredje största i Stockholms län.

2017 – Kundval kulturskola

Som första kommun i landet inför Nacka kundval inom kulturskolan. Från och med höstterminen 2018 kan alla barn 7-19 år välja kulturkurser via kundval på kommunens hemsida. Läs mer om Nackas kulturskolor.

2018 – Nacka utses till Årets superkommun

Utmärkelsen "Årets superkommun" delas ut av tidningen Dagens Samhälle och är baserad på statistik kring allt från skolresultat till framtida stadsutveckling. 2018 utses Nacka till årets superkommun.

imagemgja.png
Lena Dahlstedt, stadsdirektör och Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande efter att Nacka utsetts till "Årets superkommun" på Stora samhällsgalan på Cirkus. Foto: Robin Lorentz Allard

2019 - Nya Skurubron

Arbetet med att bygga den nya Skurubron började hösten 2019 och blir klart hösten 2022. Sedan påbörjas renoveringen och ombyggnaden av den gamla bron, som ska bli gång- och cykelväg samt lokalväg. Hela projektet beräknas bli klart 2024.

2020 - Coronapandemin

Trots ett år präglat av pandemin blev 2020 Nacka kommuns bästa år någonsin. Det gäller såväl Nackabornas nöjdhet med kommunen som det ekonomiska resultatet.

2021 - Ny Stadsdirektör Victor Kilén

I april 2021 tillträder Victor Kilén som Nacka kommuns nya stadsdirektör. Han efterträder Lena Dahlstedt och med Victor har Nacka bara haft fem stadsdirektörer under 30 år.

Victor Kilén var tidigare kommundirektör i Vallentuna kommun. och hade dessförinnan rollen som kanslichef och förvaltningschef. Han ingår på uppdrag av Storstockholms kommundirektörsgrupp i en rad nätverk såsom Sveriges kommuner och regioners (SKR) kommundirektörsnätverk och länsstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsråd.

Bland hans tidigare erfarenheter finns uppdrag för Solna stad som stadssekreterare på stadsledningsförvaltningen, stabssekreterare och nämndsekreterare för socialnämnden. Han är utbildad statsvetare och har haft politiska uppdrag som utskottssekreterare i riksdagen och handläggare vid Regeringskansliet.

image0evx.png

Sidan uppdaterades: