Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu är den här: Första rapporten om kommunens digitalisering

Idag släpps för första gången en rapport om hur vi i Nacka kommun arbetar med vår egen digitalisering, alltså hur vi använder ny teknik för att göra smarta saker tillsammans med målet att ge bästa service och välfärd till Nackaborna.

Denna första rapport sammanfattar hur väl vi har lyckats med vårt arbete under 2022, den visar fakta om bland annat vår digitala mognad och pekar dessutom ut en tänkbar riktning för digitaliseringsarbetet under 2023.

Vem ska läsa digitaliseringsrapporten?

Rapporten ska kunna läsas av många olika personer med olika intressen, som exempelvis:
Nackabor: Hur väl förvaltar Nacka kommun dina skattepengar när vi väljer vad som kan digitaliseras och genomför vi arbetet på bästa sätt?
Politiker: Vad behöver du veta för att kunna fatta beslut om hur mycket pengar som ska satsas på digitalisering och vilka insatser som ska prioriteras?
Tjänstemän: Hur kan vi samarbeta ännu bättre över verksamhetsgränserna för att bli mer effektiva samtidigt som vi är innovativa i vårt användande av ny teknik?

Varför en digitaliseringsrapport?


Digitaliseringsdirektören Henrik Palmblad-Wennergren förklarar varför rapporten behövs:
- För att bli framgångsrika i vårt digitaliseringsarbete så behöver vi förstå var vi är och vart vi är på väg för att sen kunna diskutera hur vi tar oss dit.

- I rapporten kopplar vi ihop vårt arbete med omvärldens trender och vår egen organisations digitaliseringsförmåga. Utvecklingen går raketsnabbt och vi behöver förstå vilka tekniker som kan hjälpa våra verksamheter att utvecklas. Tack vare rapporten får vi en gemensam faktagrund.

- Digitaliseringsrapporten hjälper oss att skapa en gemensam målbild för digitaliseringen, sammanfattar stadsdirektör Victor Kilén och slår fast:
- Rapporten är betydelsefull för oss, inte minst när vi tillsammans ska fatta genomtänkta beslut kring kommunens gemensamma digitalisering.

Innehåll i rapporten

I rapporten hittar du till exempel på våra interna förutsättningar för digitalisering, vilka olika typer av initiativ som genomfördes under 2022, grunden till vårt digitaliseringsindex, som ska mätas över tid, samt förslag på förändringar för 2023.

Länk till Digitaliseringsrapport 2022

Klicka här för att öppna Digitaliseringsrapport 2022 Nacka kommun.

Fler nyheter om Nackas digitalisering:

Sidan uppdaterades: