Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Susanne Nord

Utbild och arbetsmarkdir

Det är självklart att kvalitet i vård, skola och omsorg kan mätas och utvecklas. När den statliga utredaren Reepalu säger att det inte fungerar har han inte besökt oss i Nacka och sett att det redan är verklighet varje dag för våra medborgare.

Victor Kilén

Stadsdirektör

Genom tydliga och transparenta system­ hjälper vi medborgarna att ta makten över vilka som ska tillhandahålla välfärden.

Sidan uppdaterades: