Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kundval - så funkar det

Kundval är en av Nackas styrprinciper och en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete.

Så här går det till:

  1. Kommunen fastställer mål och ramar
  2. Anordnaren auktoriseras av kommunen
  3. Kunden kan jämföra anordnarnas utbud och kvalitet
  4. Kunden väljer och kan välja om
  5. Ersättning går till anordnaren via checkar
  6. Konkurrens om kunderna på lika villkor
  7. Kommunen utvärderar och följer upp

Kunden står i centrum

Kundval föddes i Nacka kommun under mitten av 1980-talet och har sedan dess utvecklats på olika områden till att numera omfatta nästan all individuellt riktad service inom förskola, utbildning, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg.

Syftet med kundvalet är att ge kommuninvånarna direkt inflytande över den service som de har rätt till. Kommunen sätter mål och ramar för verksamheten och står för kostnaden medan verksamheterna själva lägger upp sitt arbete. Hur tjänsterna utformas bestäms av serviceanordnarna i dialog med de människor som använder tjänsterna. Kunden - alltså den som brukar tjänsten - sätts i centrum.

Alla anordnare bedriver verksamhet på samma villkor

Kunden får en check av kommunen och väljer därefter anordnare av tjänsten. Systemet med checkar innebär att alla anordnare, kommunala såväl som privata, bedriver verksamhet på lika villkor. Checkstorleken är fastställd utifrån vilken service kunden har rätt till, och oavsett om checken sen används hos en kommunal eller privat anordnare, får kunden den service man är berättigad till. För att vara valbara inom kundvalssystemet måste privata anordnare uppfylla de auktorisationskrav som kommunen har satt upp. Om det uppstår exempelvis brister i verksamheten kan kommunen återkalla auktorisationen.

Kundval sporrar till att förbättra kvaliteten

Självklart kan kunderna byta anordnare om de inte är nöjda med kvaliteten på tjänsterna. Anordnarna måste därför alltid anstränga sig för att tydliggöra sin profil, se till kundnyttan och marknadsföra sig gentemot sina befintliga och framtida kunder.

Alla anordnare, privata som kommunala, konkurrerar därmed med varandra om kunderna. Kundvalet skapar stora incitament för kvalitetsförbättringar och olika profileringar. Mångfalden skapar möjligheter för kunderna att hitta en service som passar dem så bra som möjligt.

Sidan uppdaterades: