Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra olika kundval

Här är de områden där kommuninvånarna, genom kundval, har direkt inflytande över den service de har rätt till.

Kundval idag

I dag har Nacka kommun kundval inom följande områden:

 • Arbetsmarknadsinsatser
 • Avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS
 • Boendestöd
 • Dagverksamhet för äldre
 • Dagverksamhet enligt LSS
 • Familjebehandling
 • Familjerådgivning
 • Förskola och pedagogisk omsorg
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Hemtjänst, ledsagning och avlösning
 • Korttidsvistelse enligt LSS
 • Kulturskola
 • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Särskilt boende för äldre
 • Vuxenutbildning
 • Öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik

Sidan uppdaterades: