Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Så styrs Nacka

Så säkerställer vi kvaliteten

Vi garanterar kvaliteten i välfärden genom att ge nackaborna rätt att välja mellan en mångfald aktörer och genom en noggrann uppföljning som alla kan ta del av.

Rätt att välja mellan en mångfald av aktörer

Vårt uppdrag är att se till att välfärdstjänsterna utförs på ett så bra sätt och det gör vi bäst genom att erbjuda så många aktörer som möjligt som får konkurrera om kunderna. Konkurrensen motiverar aktörerna att jobba med kvalitetsförbättringar och olika profileringar. Därmed blir det lättare för kunderna att hitta en service som passar dem.

Noggranna uppföljningar som är tillgängliga för alla

Genom tydliga och transparanta mätsystem har ytterst medborgarna makten över vilka som ska tillhandahålla välfärden. För att veta vilka verksamheter som erbjuder bra kvalitet fokuserar kommunen på att utveckla resultatuppföljning av verksamheterna – oavsett om de är privata, ideella eller kommunala. Genom att göra resultaten tillgängliga för medborgarna kan de själva se och avgöra vilka verksamheter som fungerar.

Möjlighet att ta in auktorisationen

För att vara valbara inom kundvalssystemet måste anordnare uppfylla de auktorisationskrav som kommunen har satt upp. Om det uppstår brister i verksamheten kan kommunen återkalla auktorisationen. Men genom att ha transparanta mätsystem brukar kunderna på egen hand välja bort anordnare som fungerar dåligt, innan kommunen hunnit ta in auktorisationen.

Sidan uppdaterades: