Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tips och råd till volontärer

Vill du engagera dig och har någon timme över? Som volontär kan du berika både ditt eget och andras liv.

Att vara volontär ger dig, utöver att du gör en god insats, ökad kunskap och kompetens, sociala nätverk, meriter och kontakter i arbetslivet. Här kommer några goda råd på vägen.

Gå in i det långsiktigt och på allvar

Att volontärarbete är oavlönat gör det inte mindre viktigt. Det innebär ansvar från din sida och att du tänker igenom hur mycket tid du har för volontärarbete. Håll därför det du lovar eftersom flera av våra uppdragsgivare - oftast frivilligorganisationer - är beroende av volontärer för att uppnå sina mål men ibland har svårt att ställa krav.

Förbind dig inte till mer tid än du kan avvara

Begränsa ditt åtagande i början tills du ser hur det fungerar. Se till att du inte överbokar ditt schema så att du blir överarbetad, frustrerad eller trasslar till det för den organisation eller verksamhet som du har lovat att hjälpa. Lova inte mer än du kan hålla. Det är helt ok att säga "nej" när du av någon anledning inte kan fullfölja dina åtaganden. Det uppskattas att du meddelar när du inte kan eller inte vill fortsätta jobba ideellt.

Fundera igenom vad du vill och vad du kan bidra med

Att vara volontär är ett ömsesidigt utbyte. Fundera på vad som motiverar dig och vad du har lust till. Oavsett om du vill göra något du brinner för eller vill dela med av dina yrkeskunskaper så finns det mängder av volontäruppdrag där du kan ge av din tid och ditt engagemang.

Hitta ditt volontäruppdrag!

Det skall vara enkelt att engagera sig. Volontär i Nacka publicerar volontäruppdrag som går att söka direkt så att du snabbt kan komma igång. Vi förmedlar en mängd olika volontäruppdrag:

  • Engångsuppdrag där du oftast gör praktiska insatser till exempel stå på en loppis, hjälpa till vid ett event, informera allmänheten eller dela ut flygblad.
  • Tidsbegränsade uppdrag där du jobbar ideellt under en avgränsad period. Ett sådant uppdrag kan vara att delta i ett projekt, organisera ett evenemang, hålla i en aktivitet eller starta en studiecirkel.
  • Kontinuerliga uppdrag är uppdrag som pågår under en längre period – uppdrag som bygger på att skapa tillit, förtroende och längre relationer. Som exempel kan nämnas besöksverksamhet hos äldre och insatser för personer som har en funktionsnedsättning. Kontinuiteten är viktig. Tidsåtgången varierar från engångsinsatser till flera timmar i veckan/ månad. I genomsnitt engagerar sig volontärer 16 timmar/ månad.

Här kan du hitta alla volontäruppdrag.

Hjälp till på distans

Allt behöver inte göras på plats. Du kan bli volontär på distans genom att t.ex. bygga en hemsida, ta fram en marknadsplan, administrera uppgifter, bli kassör, svara i telefon eller skriva artiklar till ett nyhetsbrev eller lokal tidning.

Engagera flera

Har du lust att göra en insats tillsammans med klassen, vänner, grannar eller kollegor?

Samla ihop en grupp och sök uppdrag som passar för flera personer. Kontakta en frivilligorganisation eller volontar@nacka.se när ni har en idé som ni vill förverkliga. Om ni vill bilda en förening finns information på Nacka kommuns webb. Läs mer om att bilda ny förening.

Organisationen vill ställa frågor till dig

Det är viktigt för organisationer att hitta duktiga och pålitliga volontärer. Var därför förberedd på att svara på en del frågor. Ett tips är att ta med namn och telefonnummer till referenser som organisationen kan ringa.

Du har sjukersättning och vill bli volontär

Som volontär får du möjlighet att göra det du själv vill, orkar och klarar av. Du gör det du mår bra av. Volontäruppdragen innebär oftast enkla, tydliga, tidsbegränsade insatser. Är du osäker om vad som gäller: kontakta Försäkringskassan innan du accepterar ett volontäruppdrag.

Du är arbetssökande och vill bli volontär

Att göra volontärinsatser är meriterande! Så länge du står till arbetsmarknadens förfogande och utför volontäruppdrag på fritiden är det helt OK. Är du osäker, kontakta Arbetsförmedlingen.

Be att få en skriftlig överenskommelse

För att undvika missförstånd kan det vara bra att skriva ned vad du kommit överens om tillsammans med organisationen gällande tider, uppdragets omfattning, tystnadslöfte, kostnadsersättning etc. Organisationens kontaktperson bör även informera dig om det försäkringsskydd som finns för volontären. Överenskommelsen kan också vara en bra utgångspunkt vid uppföljning eller om du känner att ditt uppdrag tagit mer tid i anspråk än ni kom överens om.

Respektera tystnadslöftet

Organisationer som arbetar med utsatta personer kräver att du inte berättar för utomstående om vad du ser, hör eller vilka du träffar under ditt volontäruppdrag. Ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister kommer att begäras inför vissa uppdrag.

Utlägg för omkostnader

Det ska inte kosta dig pengar att vara volontär. Som volontär ger du av din tid och ditt engagemang. När det gäller omkostnader i form av bensin, resor, måltider, kan det vara bra att du och uppdragsgivaren skriver ner i överenskommelsen vad som gäller.

Utbildning

En bra introduktion gynnar alla parter. Uppdragsgivaren ser till att volontären introduceras, får utbildning och vägledning vid behov så att du som tar dig an ett uppdrag ska känna dig trygg och säker i dina åtaganden. För att kunna gå på utbildning krävs ibland medlemskap.

Du hittar inget uppdrag som tilltalar dig

Kontakta volontar@nacka.se så kan vi vägleda dig till en organisation, nätverk eller kontaktperson där du kan få hjälp att komma igång med ditt engagemang.

Sidan uppdaterades: