Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vill du starta volontärverksamhet?

Vill du ha hjälp av volontärer i din verksamhet? Vill du ta vara på människors engagemang, idéer och intressen? Vill du skapa synergieffekter med andra aktörer?

Registrera din organisation

Kommunen ser fram emot nya samarbeten och vill skapa fler möjligheter för volontärer och organisationer att kunna engagera sig i Nacka.

Vi samarbetar med:

  • Den idéburna sektorn: föreningslivet i Nacka, stiftelser, kulturhus, kyrkosamfund och olika nätverk.
  • Den offentliga sektorn: kommunalt finansierade verksamheter, polis och landsting.

Här kan du registrera din förening/verksamhet

Efter godkännande av vår administratör får du möjlighet att skapa volontäruppdrag som vi sedan kommer att publicera.

Anmäl volontäruppdrag här

Volontärer ger din verksamhet nya möjligheter, nytänkande, resurser och kompetens. Volontäruppdragen skapas utifrån de behov som finns i er verksamhet. Ömsesidighet är viktig! Alla inblandade: volontären, uppdragsgivaren och mottagaren ska må bra av de insatser som görs.

Här kan du anmäla ett volontäruppdrag

Vi visar vägar till engagemang

Kommunen erbjuder olika aktiviteter för att komma igång med volontärverksamhet:

  • En introduktion i volontärarbete. Syftet med introduktionen är att öka kunskapen kring ideellt arbete och dess värde för samhället.
  • Inspirationsföreläsningar
  • Förmedling av kontakter och goda exempel
  • Vägledning i processen att starta eller utveckla volontärverksamhet
  • Marknadsföring samt möjlighet att annonsera efter volontärer

Sidan uppdaterades: